MENU

....

ISO 22000:2018 EΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ISO 22000:2018 EΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Sign up

Description

13.12. - 17.12.2021 |

Download for calendar

13.12

ISO 22000:2018 EΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5ήμρο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -18:00

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:  04 - 08 Οκτωβρίου (κωδ. 95939), 29 Νοεμβρίου - 03 Δεκεβρίου  (κωδ. 96032), 13 - 17 Δεκεμβρίου (κωδ. 95940)

Γενικές Πληροφορίες

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την διενέργεια επιθεωρήσεων πρώτου, δεύτερου και τρίτου μέρους σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000, καθώς και τα πρότυπα ISO 19011, ISO 22003 και ISO 17021, όπως αυτά εφαρμόζονται.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες της ασφάλειας τροφίμων που επιζητούν την κατανόηση των γνώσεων και των πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον αποτελεσματική επιθεώρηση του προτύπου ISO 22000.

Είναι απαραίτητη η γνώση των βασικών στοιχείων των συστημάτων διαχείρισης, του κύκλου PDCA, των αρχών HACCP, της σχετικής νομοθεσίας καθώς και των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000.

Περιεχόμενα

  •           Στόχοι ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (ΣΔΑΤ), και οφέλη που παρέχει στις επιχειρήσεις η διαρκής βελτίωση του.

  •           Σχεδιασμός, διεξαγωγή, αναφορά και παρακολούθηση ενός ΣΔΑΤ σε συμμόρφωση με το πρότυπο ISO 22000 και το πρότυπο ISO 19011.

  •           Διαφορές μεταξύ των επιθεωρήσεων 1ου, 2ου και τρίτου μέρους.

  •           Διαδικασία επιθεώρησης ΣΔΑΤ: καθορισμός στόχων επιθεώρησης, επιλογή ομάδας επιθεώρησης, έλεγχοι πρώτου και δευτέρου σταδίου, επιτόπια επιθεώρηση (προετοιμασία εγγράφων, διεξαγωγή συνεδριάσεων και συνεντεύξεων, συλλογή τεκμηρίων, έγγραφη αναφορά αποτελεσμάτων, καταληκτική συνάντηση).

  •           Έλεγχος απαιτήσεων ΣΔΑΤ: (πεδίο εφαρμογής, κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις, επαλήθευση της πολιτικής ασφάλειας τροφίμων, αξιολόγηση διαδικασιών, κινδύνων ασφάλειας τροφίμων και σχεδίου HACCP, ανασκοπήσεων διοίκησης και διαρκής βελτίωση.

  • Ευθύνες και αρμοδιότητες του Επικεφαλής Επιθεωρητή.

Απευθύνεται σε

Υποψήφιους Επιθεωρητές ΣΔΑΤ – Συμβούλους που αναπτύσσουν ΣΔΑΤ – Υπευθύνους εφαρμογής ΣΔΑΤ και Συντονιστές ομάδων HACCP – Διοικητικό Προσωπικό, καθώς και σε όσους επιθυμούν μια λεπτομερή γνώση των διαδικασιών επιθεώρησης των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Εισηγητές

Βασιλική Καζάζη, Αθανασία Δουκαλέτση, Γιάννης Μπαρράκος, Δημήτρης Γεωργαντέλης, Μαρία Φραγκιαδάκη, Γιώργος Μπένος, Γιάννης Σαρακατσιάνος, Δρ. Ανδρέας Σουλιώτης, Ιωάννης Κακός

Σημείωση

  • Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα
  • Σε συνέχεια ολοκλήρωσης του θεωρητικού μέρους του σεμιναρίου, υπάρχει 2ωρη γραπτή εξέταση, η επιτυχία της οποίας, σας οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικό CQI & IRCA Certified Course- provided by TÜV NORD CERT GmbH. Η γραπτή εξέταση, μπορεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην ελληνική γλώσσα,  στα γραφεία του Οργανισμού μας (Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Κρήτη- Ιωάννινα- Ρόδος, κατά τις ώρες: 09:30 -17:00), είτε εξ αποστάσεως, στην αγγλική γλώσσα.

This also takes place in

Δευ. 28.06— Παρ. 02.07.2021

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Δευ. 12.07— Παρ. 16.07.2021

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Δευ. 02.08— Παρ. 06.08.2021

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Δευ. 04.10— Παρ. 08.10.2021

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Δευ. 29.11— Παρ. 03.12.2021

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Δευ. 13.12— Παρ. 17.12.2021

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€700

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πτυχίο CQI & IRCA Certified Course- No 2027- provided by TÜV NORD CERT GmbH

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr

Εγγραφή

Εγγραφή

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Σημειώστε εάν η συμμετοχή θα καλυφθεί μέσω του λογαριασμού ΛΑΕΚ 0,06%*
Η διασικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Γίνεται μετά το πέρας του σεμιναρίου:

  1. με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης: ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK / ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Χολαργού 158-002320-000-236 ή
  2. με ηλεκτρονική συναλλαγή: IBAN: GR9301401580-158-002320-000-236

Σε περίπτωση μη έγκυρης ή ελλιπούς συμπλήρωσης στοιχείων η αίτηση θα απορρίπτεται.

Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου.

Πεδία με * είναι υποχρεωτικά πεδία

Χειριζόμαστε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με σοβαρότητα και εξασφαλίζουμε ότι μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλής όταν επισκέφτεστε την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

captcha

Πραγματοποιείστε την αριθμητική πράξη και εισάγετε το αποτέλεσμα στο πεδίο Captcha