....

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση - Ηλεκτρονικά Βιβλία και Προσωπικά Δεδομένα Σε Συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση - Ηλεκτρονικά Βιβλία και Προσωπικά Δεδομένα Σε Συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

Sign up

Description

11.05. - 11.05.2021 |

Download for calendar

11.05

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση - Ηλεκτρονικά Βιβλία και Προσωπικά Δεδομένα Σε Συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο

(1ήμερο- Ώρες Διεξαγωγής: 10:00-16:00)


Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 11 Μαΐου (κωδ. 95863)

Γενικές πληροφορίες

Από 1ης Ιανουαρίου 2020 γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής μέσω έκδοσης πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (Mydata (Μy Digital Accounting & Tax Application), ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες θα εκδίδουν τα τιμολόγια τους ηλεκτρονικά, όπως και θα ενημερώνουν και τα φορολογικά βιβλία τους.

Η νομοθετική αυτή απαίτηση θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στη λειτουργία των λογιστηρίων (πάταξη γραφειοκρατίας, κατάργηση περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ κλπ), τα οποία πρέπει ακόμα να προσαρμοστούν με τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας του νέου ελληνικού νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 4624/2019, ΦΕΚ Α 29.2019).

Περιεχόμενο

 • Τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ, υπόχρεοι τήρησης και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, σχέση  με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ρυθμίσεις για Δημόσιο και μη κερδοσκοπικούς φορείς, αγρότες ειδικού καθεστώτος κλπ
 • Λειτουργία πλατφόρμας, ροή πληροφοριών, διαδικασίες ενημέρωσης και συμφωνίας ηλεκτρονικών βιβλίων, συγχρονισμός με λογιστικά βιβλία. Διασταύρωση φορολογικών στοιχείων μεταξύ παραλήπτη και εκδότη, επαλήθευση ορθότητας φορολογικών δηλώσεων.
 • Ηλεκτρονικά Βιβλία και Λογιστικό, φορολογικό Αποτέλεσμα (e-βιβλία και συμφωνία δήλωσης ΦΠΑ, συμφωνία Ε3, δηλώσεις χαρτοσήμου, παρακρατούμενων φόρων, τέλους διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους κ.λ.π). ·        
 • Χρήση πλατφόρμας Mydata ως εργαλείου επιλογής δείγματος επιχειρήσεων για φορολογικό έλεγχο.
 • Διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ (χειρόγραφα παραστατικά, απλογραφικά βιβλία, Πρότυπα Παραστατικά, Συσχετιζόμενα Παραστατικά ΑΑΔΕ, Αντικριζόμενα και μη Αντικριζόμενα Παραστατικά κλπ).
 • Φορολογικές παραβάσεις και πρόστιμα, αυτοματοποιημένα μηνύματα, αξιολόγησης φορολογικής συμμόρφωσης πλατφόρμας Mydata
 • Απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων βάσει νόμου 2642/2019 (λογιστήρια ως υπεύθυνοι/εκτελούντες επεξεργασία, πολιτικές ασφάλειας, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), ευθύνη, κυρώσεις, πρόστιμα).

Απευθύνεται σε:

 • Λογιστές, φοροτεχνικούς και συμβούλους επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς διευθυντές δημόσιων και ιδιωτικών φορέων
 • Στελέχη και υπαλλήλους ελεγκτικών επιχειρήσεων

Οφέλη από το σεμινάριο

Μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν εξοικειωθεί με τις νέες νομοθετικές απαιτήσεις από το επάγγελμα του λογιστή, με τις λογιστικές εφαρμογές πληροφορικής, τη διασύνδεση αρχείων, τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων των πελατών τους.

Εισηγητές:  

Ιωάννης Τριανταφύλλου, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων

Λεωνίδας Κανέλλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Πρόεδρος Πανελληνίου Δικτύου Επαγγελματιών Προστασίας Δεδομένων (DPO Network)

This also takes place in

Τρι. 11.05— Τρι. 11.05.2021

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

180 €

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης από την TUV HELLAS (TUV NORD), coffee breaks, ελαφρύ γεύμα

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr

Εγγραφή

Εγγραφή

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Σημειώστε εάν η συμμετοχή θα καλυφθεί μέσω του λογαριασμού ΛΑΕΚ 0,06%*
Η διασικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Γίνεται μετά το πέρας του σεμιναρίου:

 1. με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης: ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK / ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Χολαργού 158-002320-000-236 ή
 2. με ηλεκτρονική συναλλαγή: IBAN: GR9301401580-158-002320-000-236

Σε περίπτωση μη έγκυρης ή ελλιπούς συμπλήρωσης στοιχείων η αίτηση θα απορρίπτεται.

Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου.

Πεδία με * είναι υποχρεωτικά πεδία

Χειριζόμαστε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με σοβαρότητα και εξασφαλίζουμε ότι μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλής όταν επισκέφτεστε την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

captcha

Πραγματοποιείστε την αριθμητική πράξη και εισάγετε το αποτέλεσμα στο πεδίο Captcha