....

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ISO 10002

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ISO 10002

Description

12.03. - 12.03.2024 | ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Download for calendar

12.03

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ISO 10002

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 

12  Μαρτίου (κωδ. 09097501319)

Κόστος σεμιναρίου: 200€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Δηλώστε Συμμετοχή

Γενικές Πληροφορίες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 10002 που αφορούν σε θέματα αποτελεσματικού και αποδοτικού χειρισμού παραπόνων ή οποιασδήποτε δυσαρέσκειας των πελατών προς έναν οργανισμό, ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίησή τους. Οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να εφαρμόζονται σε όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από τον τύπο ή το είδος της δραστηριότητας ή το μέγεθος, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο και προορίζεται να ωφελήσει τον οργανισμό, τους πελάτες του, τους παραπονούμενους και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Περιεχόμενα

Στο σεμινάριο θα γίνει παρουσίαση και σχολιασμός του προτύπου, με κύρια εστίαση στα παρακάτω:

• Κατευθυντήριες αρχές για τον αποτελεσματικό χειρισμό των παραπόνων (διαφάνεια, προσβασιμότητα, ανταπόκριση, αντικειμενικότητα, χρεώσεις, εμπιστευτικότητα, προσέγγιση εστιασμένη στον πελάτη, υπευθυνότητες, διαρκής βελτίωση)

• Πλαίσιο χειρισμού παραπόνων, αρμοδιότητες

• Αντιμετώπιση επιθετικών συμπεριφορών

• Προγραμματισμός και σχεδιασμός

• Λειτουργία της διεργασίας χειρισμού παραπόνων (από την παραλαβή μέχρι και το κλείσιμο του παραπόνου)

• Διατήρηση και βελτίωση (ανάλυση, αξιολόγηση και συμπεράσματα από τα παράπονα, επάρκεια χειρισμού)

Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών που λαμβάνουν ή διαχειρίζονται παράπονα πελατών, και γενικά σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας στη διαχείριση των πελατών.

Εισηγητές

Μαρία Πιτσίκα, Άννα Γεωργίου

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Τρι. 12.03— Τρι. 12.03.2024

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€200

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr