....

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΑΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΑΤΗΣ

Description

19.07. - 19.07.2024 | ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Download for calendar

19.07

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΑΤΗΣ

1ήμερο - Ώρες διεξαγωγής: 09:00 – 17:00

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

19 Ιουλίου (κωδ. 09097501478)

Κόστος σεμιναρίου: 320€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD). 

Δηλώστε Συμμετοχή

Σκοπός

Το  σεμινάριο αυτό εισάγει τους διδασκόμενους στην εσωτερική ελεγκτική των πληροφοριακών συστημάτων (IT audit) και έχει στόχο να διερευνήσει με παραδείγματα από την εμπειρία τους σημαντικότερους κύκλους ελέγχου (audit cycles) εστιάζοντας στις διαδικασίες Procure to Pay P2P (αγορών – πληρωμών) και Forecast to Sale F2S (προβλέψεις – Πωλήσεις) σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς και να παρουσιάσει τεχνικές ελέγχου και προτάσεις αποτροπής και περιορισμού κινδύνων

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων έναντι απάτης
 • Διαχείριση κινδύνων (Risk management)
 • Κύκλοι ελέγχου (audit cycles)
 • Εσωτερικός έλεγχος Οικονομικών πληροφοριακών υποσυστημάτων (Γενική Λογιστική, Λογιστική Πελατών, Προμηθευτών, Παγίων)
 • Εσωτερικός έλεγχος πληροφοριακών υποσυστημάτων Εφοδιαστικής (Διαχείριση υλικών, Πωλήσεις, Παραγωγή)
 • Έλεγχοι στις διαδικασίες Αγορών – Πληρωμών (Procure to Pay P2P)
 • Έλεγχοι στις διαδικασίες προβλέψεων – Πωλήσεων) (Forecast to Sale F2S)
 • Έλεγχοι Πληρωμών Προμηθευτών
 • Έλεγχοι τήρησης προγραμματισμού και προϋπολογισμού
 • Έλεγχοι Κόστους
 • Έλεγχος Τιμολογίων αγορών (Invoice Verification)
 • Διαδικασίες έγκρισης αγορών (release strategy)
 • Περιοδικές εργασίες Εφοδιαστικής Απογραφές
 • Εσωτερικός έλεγχος Αποτίμησης αποθεμάτων
 • Εσωτερικός έλεγχος Ασφάλειας συστήματος (system security), Ρόλοι χρηστών και εξουσιοδοτήσεις (Authorization)
 • Διαχωρισμός καθηκόντων χρηστών (segregation of duties)
 • Διερεύνηση περιπτώσεων απάτης
 • Προτάσεις αποτροπής και περιορισμού κινδύνων 

Απευθύνεται σε:

 • Προσωπικό Οικονομικής Διεύθυνσης
 • Προσωπικό Εσωτερικού Ελέγχου
 • Προσωπικό Διεύθυνσης Πληροφορικής
 • Προσωπικό Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Εισηγητές

Δημήτρης Χατζηγιαννάκης

Σημείωση

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Παρ. 19.07— Παρ. 19.07.2024

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€320

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr