....

Εισαγωγή στην Ευρωπαική Οδηγία 2014/68/ΕΕ για τον Εξοπλισμό Υπό Πίεση

Εισαγωγή στην Ευρωπαική Οδηγία 2014/68/ΕΕ για τον Εξοπλισμό Υπό Πίεση

Description

23.02. - 23.02.2023 |

Download for calendar

23.02

Εισαγωγή στην Ευρωπαική Οδηγία 2014/68/ΕΕ για τον Εξοπλισμό Υπό Πίεση

(1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00)

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 23 Φεβρουαρίου 2023 (κωδ. 9750267)

Κόστος σεμιναρίου: 160€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Δηλώστε Συμμετοχή

Γενικές Πληροφορίες

1. Ιστορικό - Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση (Pressure Equipment Directive)

2. Scope (Πεδίο Εφαρμογής) κ’ εξαιρέσεις

3. Bασικοί ορισμοί (Definitions)

4. Yποχρεώσεις κατασκευαστών εξοπλισμού υπό πίεση ή άλλων μερών σε σχέση με τη διάθεση και τη θέση του εξοπλισμού στην αγορά

5. Εξοπλισμός υπό πίεση που υπόκειται στις Ουσιώδεις Απαιτήσεις Ασφαλείας (ΕSR) της οδηγίας

6. Συμμόρφωση και ταξινόμηση του εξοπλισμού υπό πίεση κ’ των συγκροτημάτων

7. Κονοποιημένοι φορείς (Notified Bodies)

8. Διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τις απαιτήσεις της οδηγίας (βασικά στοιχεία) / Ενότητες- Modules

9. Βασικές Απαιτήσεις Ασφαλείας (Essential Safety Requirements)

10. Eναρμονισμένα Πρότυπα (Harmonized Standards)

11. Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ / Σήμανση CE / Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης

Εισηγητές

Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος

Σημείωση

Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Πεμ. 23.02— Πεμ. 23.02.2023

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€160

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr