....

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΟΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 1504

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΟΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 1504

Description

15.11. - 16.12.2022 | ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Download for calendar

15.11

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΟΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 1504

5 εβδομάδες - 40 ώρες

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 15 Νοεμβρίου - 16 Δεκεμβρίου (κωδ. 96936)

Δηλώστε  Συμμετοχή

Κόστος συμμετοχής:  540 €. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι μηχανικοί και τεχνικοί να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις κατανοώντας εις βάθος:

 • τα 10 μέρη του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504
 • τις αρχές και μεθόδους του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504
 • τις βασικές αιτίες φθοράς και βλαβών σε χάλυβα και σκυρόδεμα
 • την ορθή επιλογή και εφαρμογή δομικών συστημάτων προστασίας και επισκευής στο οπλισμένο σκυρόδεμα
 • τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη σήμανση των δομικών υλικών
 • την διασφάλιση ποιότητας και τους απαιτούμενους δομικούς ελέγχους σε εξειδικευμένα έργα προστασίας, επισκευής και ενίσχυσης  

Επιπρόσθετα, θα γίνει εκτενής αναφορά σε εξειδικευμένες εφαρμογές από έργα κτιριακών, γεφυροποιίας και υπόγειων κατασκευών σε Ελλάδα και διεθνώς, ώστε να αποκτηθεί πρακτική εμπειρία επί των εφαρμογών.     

Μετά το πέρας της θεωρητικής εκπαίδευσης, δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης μέσω εξετάσεων, ακολουθώντας τις αρχές του ΕΝ ISO/ IEC 17024. (Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης απαιτείται σχετική εμπειρία στο αντικείμενο).

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ & EIΣΗΓΗΤΕΣ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (15 λεπτά)

Μουζάς Αθανάσιος – Πολιτικός Μηχανικός MEng, Certified Passive House Designer, Επιθεωρητής Κτιριακών & Έργων Υποδομής TÜV HELLAS (TÜV NORD)

«Εισαγωγή στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ (20 ώρες)

Δρ. Χρήστος Ροδόπουλος -  Dipl-Ing, MSc, PhD, Eur-Ing, PE, MRAE

Επισκέπτης Καθηγητής Monash University, Australia – Μέλος της Εθνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ για το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 και Εμπειρογνώμων Αναθεώρησης ΕΛΟΤ ΤΠ – Τεχνικός Διευθυντής Setpoint Concrete Measurements Ltd

 1. Αρχές & Μέθοδοι του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504
 2. Αποτίμηση & ανάκτηση βλαβών
 3. Μέθοδοι αποκατάστασης σύμφωνα με τις αρχές του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504
 4. Εφαρμογές & Υλικά
 5. Καθοδική προστασία σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9

SIKA (3 ώρες)  

Δρ. Αναγνωστόπουλος Νίκος - Target Market Manager Refurbishment

Σκεπάρνης Ευθύμιος –  Dep. Technical  Manager

«Προηγμένα συστήματα Sika για την αποκατάσταση κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος σύμφωνα με το ΕΝ 1504. Λύσεις και εφαρμογές»

MAPEI (3 ώρες)

Κοροπούλης Ιωάννης -  Διευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης Μαπέι Ελλάς

Χουλιαράς Ευάγγελος -  Product Manager Δομικών Προϊόντων Μαπέι Ελλάς

Αγγελετοπούλου Βίβιαν – Product Manager Στεγανωτικών Προϊόντων Μαπέι Ελλάς

«Συστήματα της Μαπέι για προστασία-επισκευή-καθοδική γαλβανική προστασία κατασκευών κατά ΕΝ1504»

SINTECNO (3 ώρες)

Φώσκολος Πέτρος – Technical Manager & Project Design Support Civil Engineer

«Εφαρμογή Μεθόδων δομικής Επισκευής και Προστασίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504, σε δομές από οπλισμένο σκυρόδεμα / Συστήματα και επιλογές ανά Πεδίο, ενδεικτική αναφορά σε έργα με ιδιαιτερότητα.»

ABOLIN  CO (3 ώρες)

Περδίκης Προκόπης - CEO

IR. Roberto Giorgini  Corrosion  Engineer

«Βιώσιμα δομικά υλικά αποτίμησης και προστασίας σκυροδέματος σύμφωνα με το ΕΝ 1504, βαφές, υδροφοβισμοί, θυσιαζόμενα ανόδια καθοδικής προστασίας, επισκευαστικά κονιάματα, σχετικά έργα με εφαρμογές.»

HILTI (3 ώρες)

Σίσκου Ιωάννα – Field  Engineer

Φωκαΐδης Ακύλας – Field  Engineer

«Aγκύρια / σύνδεσμοι για χρήση σε σκυρόδεμα: κανονιστικό πλαίσιο – σχεδιασμός και μεθοδολογία ορθής τοποθέτησης.» 

DOMODIAGNOSI – STRUCTURAL INSPECTIONS (3 ώρες)

Δρ. Παπαχριστοφόρου Μιχάλης – Διδάκτωρ Πολιτικός μηχανικός, MEng, MSc, PhD

«QC/QA & εξειδικευμένοι δομικοί έλεγχοι σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ1504»

MBRACE – STRUCTURAL DURABILITY (2 ώρες)

Δρ. Μιτολίδης Γεώργιος – Διδάκτωρ Πολιτικός μηχανικός, MSc, DIC, PhD

«Εξειδικευμένες εφαρμογές προστασίας, επισκευής, ενίσχυσης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ1504»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η εβδομάδα:

ΜΑΘΗΜΑ 1

(Δρ. ΧΡ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ)

ΤΡΊΤΗ            
15/11/2022

ΩΡΕΣ:
17:00-21:00

ΜΑΘΗΜΑ 2

(Δρ. ΧΡ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ)

ΠΕΜΠΤΗ        
17/11/2022

ΩΡΕΣ:
17:00-21:00

2η εβδομάδα:

ΜΑΘΗΜΑ 3

(Δρ. ΧΡ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ)

ΤΡΊΤΗ             
22/11/2022

ΩΡΕΣ:
17:00-21:00

ΜΑΘΗΜΑ 4

(Δρ. ΧΡ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ)

ΠΕΜΠΤΗ         
24/11/2022

ΩΡΕΣ:
17:00-21:00

3η εβδομάδα:

ΜΑΘΗΜΑ 5

(Δρ. ΧΡ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ)

ΤΡΊΤΗ            
29/11/2022

ΩΡΕΣ:
17:00-21:00

ΜΑΘΗΜΑ 6

(DOMODIAGNOSI)

ΠΕΜΠΤΗ      
01/12/2022

ΩΡΕΣ:
17:00-2
0:00

4η εβδομάδα:

ΜΑΘΗΜΑ 7

(MAPEI)

ΔΕΥΤΕΡΑ        
05/12/2022

ΩΡΕΣ:
17:00-20:00

ΜΑΘΗΜΑ 8

(ABOLIN)

ΤΕΤΑΡΤΗ         
07/12/2022

ΩΡΕΣ:
17:00-20:00

ΜΑΘΗΜΑ 9

(HILTI)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   
09/12/2022

ΩΡΕΣ:
17:00-20:00

5η εβδομάδα:

ΜΑΘΗΜΑ 10

(SINTECNO)

ΔΕΥΤΕΡΑ       
12/12/2022

ΩΡΕΣ:
17:00-20:00

ΜΑΘΗΜΑ 11

(SIKA)

ΤΕΤΑΡΤΗ       
14/12/2022 

ΩΡΕΣ:
17:00-20:00

ΜΑΘΗΜΑ 12

(MBRACE)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   
16/12/2022

ΩΡΕΣ:
18:00-20:00

Δηλώστε  Συμμετοχή

This also takes place in

Τρι. 15.11— Παρ. 16.12.2022

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€ 540

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr