....

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΚPIs)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΚPIs)

Description

27.06. - 28.06.2024 | ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Download for calendar

27.06

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΚPIs)

2ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00 - 15:00

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 

29 - 30 Μαΐου (κωδ. 0909750610)

27 - 28 Ιουνίου (κωδ. 09097501586)

Κόστος σεμιναρίου: 400€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Δηλώστε Συμμετοχή

Γενικές Πληροφορίες

Ολοκληρώνοντας το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αποτιμούν, με αναλυτικό & ποσοτικό τρόπο, την «πρόοδο» και τη βελτίωση μιας Επιχείρησης, σε σχέση και με τους στρατηγικούς της στόχους, και να θέτουν τους δείκτες / στόχους εκείνους που θα δημιουργήσουν «προστιθέμενη αξία» στην Επιχείρηση.

Περιεχόμενα
  • Ανάλυση του τρόπου «αναγνώρισης», προσδιορισμός και χρήση των καταλόγων «Κρίσιμων» Δεικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators, KPIs), με συγκεκριμένα παραδείγματα ανά είδος Επιχείρησης / δραστηριότητας
  • Παρουσίαση - ανάλυση “generic” Δεικτών (οι οποίοι εφαρμόζονται «παντού και πάντα»)
  • Παρουσίαση - χρήση τεχνικών για συστήματα Δεικτών - KPIs (Process Mapping-Modelling, Balanced Scorecard κ.λπ.) Τρόποι αποτίμησης δύσκολα μητρήσιμων δραστηριοτήτων μιας Επιχείρησης.
  • «Ένταξη» - συσχέτιση συστήματος KPIs με μια Σύστημα Διαχείρισης (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 κλπ) αλλά και με Συστήματα που θα βασίζονται στις επερχόμενες νέες εκδόσεις των Προτύπων (ISO 9001:2015 κ.λπ.)
Απευθύνεται σε
  • Στελέχη Επιχειρήσεων
  • Συμβούλους οι οποίοι αναπτύσσουν συστήματα μετρήσεων επιχειρηματικών διεργασιών
  • Υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης
  • Σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τις Δείκτες Απόδοσης
Εισηγητής

Κώστας Θεοφανίδης

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Τετ. 29.05— Πεμ. 30.05.2024

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Πεμ. 27.06— Παρ. 28.06.2024

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€400

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr