MENU

....

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Sign up

Description

27.09. - 27.09.2021 |

Download for calendar

27.09

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

1ήμερο – Ώρες διεξαγωγής: 9:00-17:00

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 27 Σεπτεμβρίου (κωδ. 95830)

Γενικές Πληροφορίες

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν εξοικείωση με τις διεργασίες ακτινοπροστασίας (υποχρεωτικές ή μη), σε σύγκριση με τις απαιτήσεις που θέτουν τα Πρότυπα για πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (όπως ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018), χρησιμοποιώντας τεχνικές αξιολόγησης κινδύνου που περιγράφονται στο Πρότυπο IEC 31010:2019 ή έχουν ήδη καθιερωθεί διεθνώς στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας (ICRP Publication 103, ICNIRP Guidelines).

Η αξιολόγηση κινδύνου είναι αναγκαία στο πλαίσιο του σκεπτικού με βάση τον κίνδυνο (risk-based approach). Είναι ένα στοιχείο που μετρά δεκαετίες εφαρμογής στο πεδίο της ακτινοπροστασίας και της ασφάλειας ραδιενεργών πηγών, μέσα από την αρχή ALARP (As Low As Reasonably Practicable), όπως περιγράφεται στα Basic Safety Standards, που αποτελούν τη βάση του Ελληνικού Κανονισμού Ακτινοπροστασίας (ΠΔ101/2018, ΦΕΚ 194Α’/20.11.2018), ενώ η νομοθεσία για την προστασία από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ΠΔ 120/2016, ΦΕΚ 203Α’/26.10.2016) δίνει έμφαση στη συγγραφή Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για τα σημαντικά Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (ΗΜΠ) στους χώρους εργασίας.

Περιεχόμενα

•       Χρήσεις ραδιενέργειας και ακτινοβολίας, ανάλογα με το είδος της και τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

•       Οι βασικές απαιτήσεις του νέου Ελληνικού Κανονισμού Ακτινοπροστασίας (ΠΔ101/2018), και οι σημαντικότερες διαφορές σε σχέση με τον παλαιό.

•        Το ΠΔ 120/2016 και οι Οδηγοί για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/35/ΕΕ,

•       Τεχνικές δοσιμετρίας προσωπικού (ICRP 103) και τα όρια για την έκθεση σε ΗΜΠ – απαραίτητες μετρήσεις.

•       Αρμοδιότητες προσωπικού σχετικά με την ακτινοπροστασία, σύμφωνα με τη νομοθεσία (επόπτης ακτινοπροστασίας, εμπειρογνώμονας ακτινοπροστασίας, εμπειρογνώμονας ιατρικής φυσικής).

•       Οι απαιτήσεις των Προτύπων για Συστήματα Διαχείρισης που σχετίζονται με δραστηριότητες ακτινοπροστασίας & προστασίας από σημαντικά ΗΜΠ.

•       Παραδείγματα τεχνικών αξιολόγησης (IEC 31010) για ακτινικούς παράγοντες και ΗΜΠ.

•       Γίνεται ανάλυση, με τη χρήση παραδειγμάτων, των διαδικασιών που απαιτούνται εντός ενός πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης με την οπτική της κάλυψης των αναγκών για ακτινοπροστασία σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν βιομηχανικές ή νοσοκομειακές μονάδες, εργαστήρια δοκιμών, ή οποιεσδήποτε μονάδες που για κάποιο λόγο «φιλοξενούν» δραστηριότητες και υλικά που εμπλέκουν ραδιενέργεια ή/και πεδία ιοντίζουσας ή μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

Απευθύνεται σε

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη ή εξωτερικούς συνεργάτες επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει καθήκοντα εντός ενός πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας ή Διαχείρισης Προσωπικού.

Εισηγητές

Γεώργιος Παπαδάκος

Σημείωση

Διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα

This also takes place in

Δευ. 27.09— Δευ. 27.09.2021

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€200

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr

Εγγραφή

Εγγραφή

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Σημειώστε εάν η συμμετοχή θα καλυφθεί μέσω του λογαριασμού ΛΑΕΚ 0,06%*
Η διασικασία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΛΑΕΚ γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Γίνεται μετά το πέρας του σεμιναρίου:

  1. με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης: ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK / ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Χολαργού 158-002320-000-236 ή
  2. με ηλεκτρονική συναλλαγή: IBAN: GR9301401580-158-002320-000-236

Σε περίπτωση μη έγκυρης ή ελλιπούς συμπλήρωσης στοιχείων η αίτηση θα απορρίπτεται.

Αποστολή των αιτήσεων, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου.

Πεδία με * είναι υποχρεωτικά πεδία

Χειριζόμαστε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με σοβαρότητα και εξασφαλίζουμε ότι μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλής όταν επισκέφτεστε την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

captcha

Πραγματοποιείστε την αριθμητική πράξη και εισάγετε το αποτέλεσμα στο πεδίο Captcha