ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Στα πλαίσια των ενημερώσεων, παρουσιάστηκαν οι επιπλέον απαιτήσεις που προκύπτουν για τη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων εν μέσω πανδημίας COVID-19. 

Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες των Αρμοδίων Εθνικών, Ευρωπαϊκών  και Διεθνών Φορέων Υγείας και των λοιπών εμπλεκομένων μερών. 

Οι βασικές ενότητες του σεμιναρίου ήταν:

-           οδηγίες και κανονισμοί, 

-           θεσμικό πλαίσιο στον Τουρισμό,

-           ανασχεδιασμός διαδικασιών λειτουργίας 

με έμφαση στα προληπτικά μέτρα των  παρακάτω τμημάτων: 

•           Υποδοχή

•           Επισιτιστικά τμήματα

•           Οροφοκομία

•           Τεχνική υπηρεσία 

Επίσης δόθηκε έμφαση στη διαχείριση ενδεχόμενης εμφάνισης κρούσματος σε πελάτες και προσωπικό των ξενοδοχειακών μονάδων.