MENU

Vi hjelper dere med objektive vurderinger som teknisk kontrollorgan, TKO

TKO trykksatte beholdere TKO trykksatte beholdere TKO trykksatte beholdere TKO trykksatte beholdere
TÜV NORD er et teknisk kontrollorgan (TKO), som kan hjelpe dere med deres objektive vurderinger.

TÜV NORD er et teknisk kontrollorgan, TKO, som sikrer kvalitet

TÜV NORD er et akkreditert teknisk kontrollorgan, TKO, i samsvar med ISO 17020, 17021 og 17065. Dette innebærer at vi blir vurderte av myndighetene, så vi oppfyller kravene som stilles til oss. Vi må derfor kontinuerlig jobbe for å utvikle virksomheten ved å øke kundeverden og minimere avvik. Dette gjør at vi har strenge og effektive prosesser som sikrer kvalitet og uavhengighet. Vi har også et Sellihca-sertifikat, et bransjenettverk og kvalifiseringssystem for energisektoren i Norden.

Som teknisk kontrollorgan, TKO, tilbyr vi tjenester for bransjen, forutsatt i at foretakets uavhengighet eller upartiskhet kan betviles. Integritet og konfidensialitet er en forutsetning for våre kunders tillit og TÜV NORDs virksomhet. Gjennom upartiskhet, uavhengighet og objektivitet garanteres vår tredjepartsrolle som sertifiserings- og inspeksjonsselskap. Virksomheten som teknisk kontrollorgan inkluderer ikke rådgivning angående utvikling av produkter, tjenester eller prosesser. Rådgivende funksjoner som generelle råd basert på vår erfaring, tekniske ekspertise og god praksis er en naturlig del av vårt verdiskapende arbeid. For å opprettholde vårt verdigrunnlag arbeider vi, som teknisk kontrollorgan, aktivt med risikovurderinger og granskinger av vår virksomhet samt systemene dette omfatter.

En del som TKO er vår rolle som sertifiseringsorgan, hvor vi gjennomfører uavhengige undersøkelser og, ved positivt resultat, utsteder et sertifikat i samsvar med den aktuelle standarden. Sertifiseringsorganet kontrollerer at bedriften oppfyller de angitte kravene og regelverkene som stilles i sammenheng med en spesifikk standard.

Martin Olsson

Martin Olsson

Koordinator PED-operasjoner
Martin Olsson er koordinator for vore PED-operasjoner

+46 10 474 99 19

molsson@tuv-nord.com

linkedin martin-olsson-6a5b9a86/

Kontakt Martin!
Eksisterende eller potensiell kunde, ta kontakt med meg så hjelper jeg deg med alt fra tilbudsforespørsler til tekniske spørsmål.