TÜV NORD: Neste generasjons inspeksjons- og sertifiseringstjenester

TÜV NORD: Neste generasjons inspeksjons- og sertifiseringstjenester

Inspeksjon og sertifisering skal være verditilførende med TÜV NORD

Med mange års erfaring fra skandinavisk industri tilbyr vi neste generasjons inspeksjons- og sertifiseringstjenester. Det som forener oss er viljen til å utvikle industrien ved hjelp av objektive tekniske tredjepartsbedømmelser. Våre tjenester utføres i henhold til en standard eller et regelverk, men vår filosofi og vårt mål er at hver eneste inspeksjon og sertifisering skal skape verdi utover selve sertifikatet. Dette er noe vi jobber mot hver eneste dag!

TÜV NORD i Skandinavia har i dag omtrent 40 ansatte med kontor i Borgenhaugen (Norge), Helsingborg, Göteborg, Malmö og Västerås (Sverige), Kolding (Danmark).

TÜV (Technischer ÜberwachungsVerein) oversatt til norsk er den tekniske inspeksjonsforeningen. Organisasjonen ble stiftet for 150 år siden som svar på initiativene som ble startet for sikkerhet på arbeidsplassen og i samfunnet. Først fokuserte organisasjonene på trykkpåkjent utstyr (som ennå i dag er en viktig del av virksomhetene). På 1870-tallet fantes det hele 43 selvstendige TÜVs. I dag finnes det noen få TÜV-organisasjoner igjen etter sammenslåinger: Bortsett fra navnet og et lignende forretningsfokus, har ikke selskapene noen tilknytning. 

TÜV NORD GROUP

Våre internasjonale medarbeidere gjør det mulig for oss å håndtere store, komplekse og internasjonale prosjekter. Dette skyldes vårt brede spekter av akkrediteringer og godkjenninger, men først og fremst vårt omfattende kompetansenettverk som våre kunder kan benytte seg av.

Følgende foretak/varemerker inngår i TÜV NORD GROUP:

  • TÜV NORD er gruppens kjerne med tekniske tjenester innenfor blant annet inspeksjon, sertifisering og opplæring
  • DMT jobber med tekniske tjenester med fokus på naturlig tilgang på råmaterialer og prospektering, gruvedrift, produktkontroll og byggesikkerhet, i tillegg til industriell testing og måleteknikk
  • ALTER Technology er et ingeniørforetak som først og fremst jobber med håndtering, testing og sertifisering av elektroniske komponenter innen rom- og luftfartsindustrien
  • TÜViT er en tjenesteleverandør innen IT-sektoren: objektive og uavhengige tester og sertifiseringer for produkter, system, prosesser og IT-infrastruktur

Trenger du hjelp med sveiserelaterte problemer? Kontakt meg så hjelper jeg deg snart!

Björn Wendtsson   IWS og OFP
WS og OFP-teknikere Lang erfaring med både sveising og testing

Tel.: +46 10 474 99 05
bwendtsson@tuv-nord.com