....

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CONTRACTS WRITING) (Module I)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CONTRACTS WRITING) (Module I)

Description

22.02. - 23.02.2023 |

Download for calendar

22.02

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CONTRACTS WRITING) (Module I)

2ήμερο – 8 ωρών - Ώρες Διεξαγωγής: 14:00μ.μ. - 18:00μ.μ.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 22 - 23 Φεβρουαρίου 2023 (κωδ. 9750270)

Κόστος σεμιναρίου: 230€. Στη τιμή περιλαμβάνεται Βεβαίωση Παρακολουθήσης (TÜV HELLAS (TÜV NORD). Σε περίπτωση που ο συμμετέχων παρακολουθήσει και τα 5 ανωτέρω Modules, το κόστος ανέρχεται στα 790 € συνολικά. Το κόστος για τη συμμετοχή σας στις γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης ανέρχεται στα 110€.

Δηλώστε Συμμετοχή

  • Δραστηριότητες πλαισίου (upstream contract activities) για την διαμόρφωση αποτελεσματικών συμβάσεων – Η εργαλειακή σημασία της σύμβασης εντός των μηχανισμών της αγοράς – Κριτήρια για τη διαμόρφωση των συμβάσεων 
  • Η έννοια της σύμβασης (νομική προσέγγιση) και η θέση της εντός του Αστικού Κώδικα (Α.Κ) – Κύριες μορφές συμβάσεων του Α.Κ. – Σύγκρι97191ση ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης
  • Συμβάσεις και διεθνείς νομοθεσίες (το στοιχείο της αλλοδαπότητας)
  • Πρόδρομοι της σύμβασης (διαπραγματευτική συμπεριφορά των μερών – προ-συμβατικές μορφές συμφωνίας των μερών)  
  • Η τεχνική της διαμόρφωσης συμβάσεων (βασικές απαιτήσεις – η «γλώσσα» της σύμβασης – η δομή της σύμβασης) – Η εξασφάλιση από κινδύνους (risk assessment) ως βασικό κριτήριο σχεδιασμού μιας σύμβασης
  • Τύποι συμβάσεων υποστήριξης (support contracts) με βάση την διαχείριση του κόστους (fixed-price & cost-plus contracts) – Έμφαση στην διαμόρφωση συμβάσεων εγγυημένης απόδοσης (Performance based Contracts – Buying Performance, Not Parts or Repairs)
  • Βασικοί όροι (general terms and conditions) που πρέπει να περιέχονται στην σύμβαση (ανάλυση αυτών). – Πρότυπη μορφή σύνθετης σύμβασης (παροχή συγκεκριμένου συμβατικού κειμένου στους συμμετέχοντες)

Module I: Διαμόρφωση Πολύπλοκων και Μακράς Διάρκειας Συμβάσεων (Contracts Writing)

Module II: Διαχείριση Πολύπλοκων και Μακράς Διάρκειας Συμβάσεων (Contracts Management)

Module III: Εισαγωγή στις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων (Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021)

Module IV: Ειδικά Ζητήματα στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Εργολαβική Σύμβαση

Module V: Συμφωνία Πλαίσιο (ειδικό διαχειριστικό εργαλείο) – Ανταγωνιστικός Διάλογος (ειδική διαδικασία ανάθεσης) – Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση

Με την ολοκλήρωση και των 5 εκπαιδευτικών σεμιναρίων (Μodule I-V), ο συμμετέχων θα έχει αποκτήσει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις «Από την Εμπορική Σύμβαση στη Δημόσια Σύμβαση». Πιστοποίηση μέσω εξετάσεων ακολουθώντας τις αρχές του ΕΝ ISO/ IEC 17024 για το εξής σχήμα πιστοποίησης επαγγελματία: «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ».

Κόστος ανά συμμετοχή: 230 € Στη τιμή περιλαμβάνεται Βεβαίωση Παρακολουθήσης (TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων παρακολουθήσει και τα 5 ανωτέρω Modules, το κόστος ανέρχεται στα 790 € συνολικά.

Το κόστος για τη συμμετοχή σας στις γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης ανέρχεται στα 110 €

Εισηγητής : Ανέστης Λελίδης

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Τετ. 22.02— Πεμ. 23.02.2023

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€230

Στη τιμή περιλαμβάνεται Βεβαίωση Παρακολουθήσης (TÜV HELLAS (TÜV NORD). Σε περίπτωση που ο συμμετέχων παρακολουθήσει και τα 5 ανωτέρω Modules, το κόστος ανέρχεται στα 790 € συνολικά. Το κόστος για τη συμμετοχή σας στις γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης ανέρχεται στα 110 €

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr