....

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CONTRACTS MANAGEMENT) (Module II)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CONTRACTS MANAGEMENT) (Module II)

Description

03.03. - 03.03.2023 |

Download for calendar

03.03

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CONTRACTS MANAGEMENT) (Module II)

2ήμερο – 6 ωρών - Ώρες Διεξαγωγής: 14:00μ.μ. - 17:00μ.μ.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 01 & 03 Μαρτίου 2023 (κωδ. 9750106)

Κόστος σεμιναρίου: 230€. Στη τιμή περιλαμβάνεται Βεβαίωση Παρακολουθήσης (TÜV HELLAS (TÜV NORD). Σε περίπτωση που ο συμμετέχων παρακολουθήσει και τα 5 ανωτέρω Modules, το κόστος ανέρχεται στα 790 € συνολικά. Το κόστος για τη συμμετοχή σας στις γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης ανέρχεται στα 110 €

Δηλώστε Συμμετοχή

 • Εισαγωγικά (έννοια της διαχείρισης, προσεγγίσεις αυτής, ικανότητες – ρόλοι των εμπλεκομένων διαχειριστών/managers)
 • Οφέλη αποτελεσματικής διαχείρισης των συμβάσεων
 • Πλάνο διαχείρισης της σύμβασης (contract management plan):
  1. Πολιτική και διαδικασίες για αποτελεσματική διαχείριση
  2. Ομάδες διαχείρισης
  3. Χρονοδιάγραμμα της σύμβασης
  4. Προϋπολογισμός της σύμβασης
  5. Είδη πληρωμών και υλοποίηση αυτών
  6. Ανασκοπήσεις (contract reviews)
 • Είδη κινδύνων και διαχείριση αυτών κατά την διάρκεια της συμβατικής σχέσης (contract risk management: risk assessment + risk treatment)
 •  Μετρήσεις απόδοσης των διεργασιών (performance based processes) που εκτελούνται με βάση την σύμβαση
 • Επίλυση συμβατικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης (μορφές προβλημάτων και μεθοδολογίες αντιμετώπισης αυτών)
 • Διαχείριση συμβατικών τροποποιήσεων (contract amendments)
 • Τερματισμός του συμβατικού δεσμού (διαχείριση της ολοκλήρωσης αυτού)

Module III: Εισαγωγή στις Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων (Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021)

Module IV: Ειδικά Ζητήματα στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων – Εργολαβική Σύμβαση

Module V: Συμφωνία Πλαίσιο (ειδικό διαχειριστικό εργαλείο) – Ανταγωνιστικός Διάλογος (ειδική διαδικασία ανάθεσης) – Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση

Εισηγήτής: Ανέστης Β. Λελίδης

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Τετ. 01.03— Τετ. 01.03.2023

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Παρ. 03.03— Παρ. 03.03.2023

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€230

Στη τιμή περιλαμβάνεται Βεβαίωση Παρακολουθήσης (TÜV HELLAS (TÜV NORD). Σε περίπτωση που ο συμμετέχων παρακολουθήσει και τα 5 ανωτέρω Modules, το κόστος ανέρχεται στα 790 € συνολικά. Το κόστος για τη συμμετοχή σας στις γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης ανέρχεται στα 110 €

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr