....

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Module IV) (Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Module IV) (Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021)

Description

04.04. - 05.04.2023 |

Download for calendar

04.04

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Module IV) (Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021)

2ήμερο – 08 ωρών - Ώρες Διεξαγωγής: 14:00 μ.μ. - 18:00 μ.μ.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:  04 - 05 Απριλίου 2023 (κωδ. 9750026)

Κόστος σεμιναρίου: 230. Στη τιμή περιλαμβάνεται Βεβαίωση Παρακολουθήσης (TÜV HELLAS (TÜV NORD). Σε περίπτωση που ο συμμετέχων παρακολουθήσει και τα 5 ανωτέρω Modules, το κόστος ανέρχεται στα 790 € συνολικά. Το κόστος για τη συμμετοχή σας στις γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης ανέρχεται στα 110€.

Δηλώστε Συμμετοχή

  • Η έννοια του δημόσιου έργου – Διάκριση της σύμβασης έργου από τις λοιπές δημόσιες συμβάσεις
  • Εργοδότης (κύριος του έργου) – Φορέας Κατασκευής – Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία – Επιβλέπων Μηχανικός – Τεχνικό Συμβούλιο
  • Εργολαβική σύμβαση (διαδικασία εκτέλεσης, επιμετρήσεις/ΠΠΑΕ, λογαριασμοί – πιστοποιήσεις, τροποποιήσεις κατά την διάρκεια εφαρμογής της σύμβασης – ΑΠΕ – Συμπληρωματική Σύμβαση, διαχείριση έργου, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης/ημερολόγιο του έργου, διαχείριση κόστους, πρόγραμμα ποιότητας έργου/ΠΠΕ, σχέδιο υγείας και ασφάλειας, μητρώο έργου)
  • Έκπτωση Αναδόχου – Διακοπή Εργασιών/διάλυση της σύμβασης – Θέματα Αποζημίωσης – Υποκατάσταση/εκχώρηση έργου
  • Διοικητική παραλαβή για χρήση – Προσωρινή παραλαβή έργου – Εγγύηση έργου (χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης) – Οριστική παραλαβή (συνέπειες αυτής)
  • Ενστάσεις – Αιτήσεις Θεραπείας – Δικαστική επίλυση διαφορών

Module V: Συμφωνία Πλαίσιο (ειδικό διαχειριστικό εργαλείο) – Ανταγωνιστικός Διάλογος (ειδική διαδικασία ανάθεσης) – Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση

Εισηγήτής: Ανέστης Β. Λελίδης

Δηλώστε Συμμετοχή

This also takes place in

Τρι. 04.04— Τετ. 05.04.2023

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Location

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Price or participation fee

€230

Στη τιμή περιλαμβάνεται Βεβαίωση Παρακολουθήσης (TÜV HELLAS (TÜV NORD). Σε περίπτωση που ο συμμετέχων παρακολουθήσει και τα 5 ανωτέρω Modules, το κόστος ανέρχεται στα 790 € συνολικά. Το κόστος για τη συμμετοχή σας στις γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης ανέρχεται στα 110 €

TÜV HELLAS

Λ. Μεσογείων 282
155 62 Χολαργός, Ελλάδα

+30 215 215 7455
Fax : +30 210 6528025

training@tuvhellas.gr