EN 1090; EN ISO 3834

Tehase tootmisohje (FPC) sertifitseerimine vastavalt standardile EN 1090-1; Keevitusprotsesside sertifitseerimine vastavalt standardile EN ISO 3834

Euroopa Nõukogu määrusele nr 305/2011 vastavalt on tootja kohustatud terasest ja alumiiniumist ehituskonstruktsioonid CE- märgistama, et aidata kaasa vabakaubanduse arengule kogu Euroopas. Üleeuroopaline harmoneeritud standard EN 1090-1 sätestab uued nõuded terasest ja alumiiniumist ehituskonstruktsioonide, kui ehitustoodete, nõuetele vastavuse tõendamiseks, ning asendab seni kehtinud Saksa normid DIN 18800-7.

Selleks, et tootja saaks enda poolt toodetud terasest ja alumiiniumist ehituskonstruktsioone CE-märgistada, tuleb esmalt sertifitseerida tehase tootmisohje (FPC) akrediteeritud teavitatud asutuse poolt (Notified Body).

TÜV Eesti OÜ omab teavitatud asutusena tegutsemiseks tunnusnumbrit 1526 ning omab õigust teostada ettevõtte tootmisohje sertifitseerimist metallkonstruktsioonide valdkonnas, läbi viies esmaseid ülevaatusi, sertifitseerimisauditeid ja järelauditeid vastavalt standardile EN 1090-1.

Pakume järgmisi teenuseid:

  • Tootja sertifitseerimine vastavalt standardile EN 1090-1
  • Ettevõtte keevitusprotsesside sertifitseerimine vastavalt standardile EN ISO 3834
  • Ettevõtte tootmisohje (FPC) järelvalveauditid ja vastavushindamine

Palume salvestada endale Taotluse vorm pdf failina ning täita see, kasutades Adobe Reader.

Link
  • https://www.tuv-nord.com/ee/et/sertifitseerimine/keevitusprotseduuride-sertifitseerimine/

Keevitusprotseduuride sertifitseerimine

Küsi lisa, küsi pakkumist

Deniss RomanovArendusdirektor, prokurist
Mob. +372 512 5619

Tel.: +372 637 9429
dromanov@tuev-nord.ee