Surveseadmete sertifitseerimine

Surveseadmete sertifitseerimine

Kõik seadmed ja seadmestikud, mis töötavad määratletust kõrgema rõhuga ja/või on määratletust suurema mahuga, peavad vastavalt PED direktiivi 2014/68/EL nõuetele: olema kasutamisel ohutud; vastama olulistele ohutusnõuetele, mis hõlmab projekteerimist, valmistamist ja testimist; läbima vastavushindamise protseduuri ja kandma CE-märgist.

TÜV Eesti OÜ pakub oma klientidele surveseadmete sertifitseerimist (PED moodul F ja G).

Surveseadmete ja süsteemide näiteid:

 • Katlad ja aurukütte süsteemid
 • Survestatud tehnoloogilise protsessi seadmed ja torustikud
 • Suruõhusüsteemid (paiksed ja teisaldatavad)
 • Autoklaavid ja retordid
 • Soojusvahetid ja külmutusseadmed
 • Klapid, kondensaadieraldid ja filtrid
 • Torustikud ja voolikud
 • Manomeetrid ja voolikud

Kasutatavad standardid:

 • EN 13445 Leekkuumutuseta surveanumad
 • EN 12952 Veetorudega katlad
 • EN 12953 Trummelkatlad (leektorukatlad)
 • EN 13480 Metallist tööstustorustik
 • EN 14025 Ohtlike ainete veoanumad

Harmoneerimata standardid:

 • AD 2000-”Merkblätter”
 • ASME, Section VIII, Division 1

Tehniline dokumentatsioon projekti ülevaatamiseks (lühinimekiri näidiseks)

 • Projekti joonised ja detailjoonised kõigi survealuste osade ja stabiilsust tagavate osade lõplike mõõtmetega  
 • Osade nimekiri infoga materjalide, materjalide standardite ja sertifikaatide (PMA vastavalt PED)
 • Valmistaja projektarvutuste tulemused
 • Survealuste keevisliidete detailne teave (sh WPS)
 • Termilise töötlemise plaanid
 • Ülevaatuste ja katsetuste plaanid
 • Informatsioon fluidumi grupi ja seadme kategooria kohta (PED järgi)
 • Erinevaid koormuseid ja töörežiime puudutav info
 • Riskianalüüs
 • Kasutusjuhendid
 • Valmistaja kinnitus

Küsi lisa, küsi pakkumist

Igor PenkovInspkteerimise oskakonna juhataja
Mob. +372 516 9922

Tel.: +372 637 9307
ipenkov@tuev-nord.ee