MENU
  1. Sertifitseerimine
  2. Surveseadmete sertifitseerimine

Surveseadmete sertifitseerimine

Kõik seadmed ja seadmestikud, mis töötavad määratletust kõrgema rõhuga ja/või on määratletust suurema mahuga, peavad vastavalt PED direktiivi 2014/68/EL nõuetele: olema kasutamisel ohutud; vastama olulistele ohutusnõuetele, mis hõlmab projekteerimist, valmistamist ja testimist; läbima vastavushindamise protseduuri ja kandma CE-märgist

TÜV NORD Group osana pakub TÜV Eesti OÜ klientidele:

 • Surveseadmete projekti kontrolli vastavalt PED 2014/68/EL
 • Lõpphindamist seadme valmistamise staadiumis
 • Surveseadmete sertifitseerimist (PED moodul B-tüüp, G, F, B-projekt, H/H1) ja CE-märgistamist

Surveseadmete ja süsteemide näiteid:

 • Katlad ja aurukütte süsteemid
 • Survestatud tehnoloogilise protsessi seadmed ja torustikud
 • Suruõhusüsteemid (paiksed ja teisaldatavad)
 • Autoklaavid ja retordid
 • Soojusvahetid ja külmutusseadmed
 • Klapid, kondensaadieraldid ja filtrid
 • Torustikud ja voolikud
 • Manomeetrid ja voolikud

Kasutatavad standardid:

 • EN 13445 Leekkuumutuseta surveanumad
 • EN 12952 Veetorudega katlad
 • EN 12953 Trummelkatlad (leektorukatlad)
 • EN 13480 Metallist tööstustorustik
 • EN 14025 Ohtlike ainete veoanumad

Harmoneerimata standardid:

 • AD 2000-”Merkblätter”
 • ASME, Section VIII, Division 1

Tehniline dokumentatsioon projekti ülevaatamiseks (lühinimekiri näidiseks)

 • Projekti joonised ja detailjoonised kõigi survealuste osade ja stabiilsust tagavate osade lõplike mõõtmetega  
 • Osade nimekiri infoga materjalide, materjalide standardite ja sertifikaatide (PMA vastavalt PED)
 • Valmistaja projektarvutuste tulemused
 • Survealuste keevisliidete detailne teave (sh WPS)
 • Termilise töötlemise plaanid
 • Ülevaatuste ja katsetuste plaanid
 • Informatsioon fluidumi grupi ja seadme kategooria kohta (PED järgi)
 • Erinevaid koormuseid ja töörežiime puudutav info
 • Riskianalüüs
 • Kasutusjuhendid
 • Valmistaja kinnitus

Küsi lisa, küsi pakkumist

Igor Penkov

Inspkteerimise oskakonna juhataja
Mob. +372 516 9922

+372 637 9307

ipenkov@tuev-nord.ee

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details