MENU

Teise osapoole inspekteerimine

  1. Inspekteerimine
  2. Teise osapoole inspekteerimine

Teise ja kolmanda osapoole inspekteerimine

TÜV Eesti esindab projekti tellija huve teise osapoolena ja pakub spetsialiste, süsteeme ja protsesse projekti kvaliteedi, maksumuse ja täitmise ajakava kontrollimiseks. Me võime samuti tegutseda sõltumatu kolmanda osapoolena projekti teostamise kontrollimisel. Meie tarnijate ja tootjate inspekteerimise teenused võimaldavad kliendil veenduda selles, et toode oli valmistatud vastavalt kliendi tehnilistele nõuetele ja teistele kvaliteedisüsteemi nõuetele.

Vastavushindamine

Meie teenused hõlmavad laia auditeerimise valdkonda alates konkreetsete tehniliste protseduuride kontrollist kuni kvaliteedijuhtimissüsteemi täieliku auditeerimiseni.

Tarnija hindamine ja tootmiskoha inspekteerimine

Enne tarne tellimuse käiku andmist Tellija poolt, pakub TÜV Eesti Tarnija hindamise teenust, mille eesmärk on tagada Tellija usaldus Tarnija suhtes ning kinnitada, et Tarnijal on võimalused, seadmed, kogemused ja kompetents tellimuse nõuete täitmiseks

„Expediting" ehk protsessi tehniline jälgimine ja tõhustamine

Expediting ( ingl.k) ehk protsesside tehniline jälgimine ja tõhustamine ekspertide poolt on mistahes tarneprojekti edukuse võti. TÜV Eesti töötab tihedas ühenduses Kliendiga, eesmärgiga määratleda täpsed nõuded ja tagada projekti käivitamine, juhtimine ja õigeaegne lõpule viimine. Põhiliselt toetutakse kiirele, täpsele ja usaldusväärsele aruandlusele.

Keevituse inspekteerimine

Keevituse inspekteerimise eesmärk on teha kindlaks selle vastavus tehnilistele tingimustele, joonistele, ehitusnormidele ja eeskirjadele. Meie inspektorid pööravad erilist tähelepanu üksikasjadele. Olulised aspektid, mida me kontrollime esialgse ülevaatuse käigus, võivad hõlmata: tööjooniseid, mis näitavad keevisõmbluste asukohta, keevisõmbluste tüüpe, inspekteerimise kriteeriume, keevitusprotseduuride spetsifikatsioone ja samuti keevitajate sertifitseerimist.

Inspekteerimine enne kauba lähetamist

TÜV Eesti on võimeline tegema inspekteerimist tootja tehases enne kauba lähetamist alates üksiktellimistest kuni tervete projektideni nii Eestis kui ka välismaal.

Küsi lisa, küsi pakkumist

Deniss Romanov

Arendusdirektor
Mob. +372 512 5619

+372 637 9429

dromanov@tuev-nord.ee

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.