Erapooletus ja sõltumatus

TÜV Eesti OÜ erapooletuse ja sõltumatuse deklaratsioon

TÜV Eesti OÜ  tagab kõikidel tasanditel oma tegevuse erapooletuse ja sõltumatuse ning väldib huvide konflikti tekkimist.

Kogu TÜV Eesti OÜ personal on oma otsuste tegemisel vaba mistahes nende tehnilist otsust mõjutada võivast ärilisest, rahalisest või muust survest.

TÜV Eesti OÜ juhtkond kinnitab, et:

- välistame tegevusi, mis võivad mõjutada meie töö sõltumatust ja erapooletust

- teeme otsuseid tuginedes üksnes objektiivsetele tõenditele vältides isiklike huvisid;

- ei osuta oma klientidele konsultatsiooniteenust;

- ei soovita oma klientidele konsultatsiooniteenuseid pakkuvaid ettevõtteid;

- ei teosta oma klientidele siseauditeid;

- ei kasuta oma tegevuses nende isikute või organisatsioonide teenuseid, kes on kliendi või hinnatava objektiga seotud; 

- välistame võimaliku mõjutamise isikute või organisatsioonide poolt, kellel on otsene ärihuvi asutuse tulemuste suhtes.

- TÜV Eesti OÜ ega mis tahes tema osa ega organisatsioonilise kontrolli all olevad üksused ei ole sertifitseeritud toote kavandaja, tootja, paigaldaja, levitaja või hooldaja ning ei ole sertifitseeritud protsessi kavandaja, rakendaja, käitaja või hooldaja.

TÜV Eesti OÜ hindab pidevalt huvide konflikti tekkimise riske ning töötajate erapooletust ja sõltumatust mõjutavaid tegureid ning teeb kõik, et neid riske minimeerida.

TÜV Eesti OÜ tegevuse erapooletuse ja sõltumatuse järjekindluse tagamiseks on moodustatud Erapooletuse Komitee.

 

Stefan Weckesser

TÜV Eesti OÜ Juhatuse liige

 

Deniss Romanov

TÜV Eesti OÜ prokurist

 

08.11.2023

 

Küsi lisa, küsi pakkumist

TÜV Eesti OÜ
Vana-Narva mnt. 24 B
74114 Maardu, Eesti

Tel.: +372 607 59 18
info@tuev-nord.ee