Meie missioon ja väärtused. Teenuse osutamise tüüptingimused

Missioon ja väärtused. Tüüptingimused

Meie missiooniks on muuta maailm turvalisemaks pakkudes meie ekspertide teenuseid tehnoloogia ja ohutuse valdkonnas läbi sõltumatu ja erapooletu lähenemise ning kliendi eripära ja vajadustega arvestamise.

Kasutame oma ekspertide teadmisi inspekteerides, katsetades ja sertifitseerides, selleks, et kaitsta inimesi, keskkonda ja vara ohtude ja riskide eest, mis on seotud tootmise, toodete kasutamise, seadmete paigaldamise ja kasutamisega.

Meie tegevused vastavad kehtestatud kvaliteedisüsteemidele ja akrediteerimisnõuetele ja nendele vastavust kontrollitakse järjepidevalt akrediteerimisorganite poolt. Me lähtume oma tegevuses erapooletuse ning objektiivsuse tagamise põhimõttest. Teeme kõik, et tagada oma eriala- ja tunnustamistaseme säilitamine ja arendamine, tellijatele nõuetekohase teenuse pakkumine, sertifitseerimis- ja katsemetoodikate ning -vahendite parimal võimalikul tasemel püsimine.

Otsuseid ja tegevusi, mida TÜV NORD GROUP teeb, teevad alati reaalsed inimesed, positsioonist lähtumata. Igaüks meist lähtub tegevusi tehes ja otsuseid vastu võttes firma põhimõtetest ja eetikast, need on siduvad põhimõtted, mida rakendatakse kõikides TÜV NORD GROUP ettevõtetes ning mis tugevdavad meie terviklikkust.

Usaldus, väärikus, kohusetunne, sotsiaalne koostöö on väärtused, mis on meile olulised kogu grupis. Väärtused ja edu kuuluvad kokku.

TÜV Eesti OÜ poolt osutatud teenuste tüüptingimused leiate kõrvalt tulbast. TÜV Eesti OÜ Tüüptingimused on kõikide meie lepingute ja heakskiidetud hinnapakkumiste lahutamatuks osaks.

Küsi lisa, küsi pakkumist

TÜV Eesti OÜ
Vana-Narva mnt. 24 B
74114 Maardu, Eesti

Tel.: +372 607 59 18
info@tuev-nord.ee