Surveseadmete audit

Surveseadmete audit

TÜV Eesti OÜ teostab surveseadmetele auditit ehk tehnilist kontrolli vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.

Auditi eesmärk on teha selgeks, kas surveseade on korras ja selle ettenähtud otstarbel kasutamine ohutu ning tuua välja võimalikud olulised puudused. Auditi tegemisel lähtume standardi EVS-EN ISO/IEC 17020:2012 üldpõhimõtetest A-tüüpi inspekteerimisasutustele. TÜV Eesti OÜ inspekteerimisasutus on akrediteeritud ja omab akrediteerimistunnistust nr on I079.

Surveseadmete valdkonnas pakume järgmisi auditeid:

  • Kasutusele võtmisele eelnev audit
  • Korraline audit (kasutuskontroll, sisene ja väline visuaalne uurimine, survekatse)
  • Erakorraline audit (pärast surveseadme remonti või rekonstrueerimist)

Küsi meilt pakkumist

Vladimir PetuhhovSurveseadmete ekspert
Mob. +372 5167143

Tel.: +372 637 9307
vpetuhhov@tuev-nord.ee