MENU

Inspekteerimine

Inspekteerimine

TÜV Eesti OÜ pakub professionaalseid kvaliteedi kontrolli ehk inspekteerimise teenuseid, et aidata kliendil saavutada oma tegevuse vastavus kohalikele ja rahvusvahelistele kvaliteedistandarditele ja õigusaktide nõuetele. Aitame vähendada teie riske ja kindlustada teie töö täpsust ja kvaliteeti.

Pakume laia valikut erinevaid inspekteerimise teenuseid:

  • Teise ja kolmanda osapoole inspekteerimine
  • Vastavushindamine
  • Tarnija hindamine ja tootmiskoha inspekteerimine
  • Inspekteerimine enne kauba lähetamist
  • Expediting ( ingl. k.)- protsessi tehniline jälgimine ja tõhustamine
  • Keevituse inspekteerimine
  • Kaasaegne mittepurustav kontroll ja katete inspekteerimine
  • Surveanumate ja torustike inspekteerimine (EAK akrediteering nr I079, vt Akrediteerimistunnistus I079)

Tegeleme oma ekspertide koolitamisega pidevalt, et nende teadmised vastaksid kaasaja tööstuses ja tehnoloogias esitatavatele nõudmistele. Meie tehnika ja seadmed vastavad kaasaja standarditele. Pakume oma klientidele kõrge kvaliteediga lahendusi ja usaldusväärseid auditeid mõistliku ajakuluga. 

Oleme valmis väljakutseteks ja oma teadmiste ja kogemuste pidevaks laiendamiseks omas valdkonnas.

Küsi lisa, küsi pakkumist

Aleksei Prokofjev

Vastavuse hindamise osakond

+372 53430104

aprokofjev@tuev-nord.ee

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details