Keskkonnakatsed

Katsetamine

TÜV Eestil on akrediteeritud katselabor, kus saab testida ukse- ja aknakonstruktsioonide vastupidavust keskkonnamõjudele ehk katsetatakse nende õhuläbilaskvust, veepidavust ja vastupidavust tuulekoormusele.

Keskkonnakatsed on tootjale kohustuslikud

Tulenevalt 26.07.2013.a. vastu võetud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusest nr 49 " Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord" on tootjal kohustuslik määrata ja deklareerida välisuste ja akende ( sh. välistuletõkkeuste ja tuletõkkeakende) ) puhul toote veepidavus, vastupanu tuulekoormusele, õhuläbilaskvus ja soojusjuhtivuse omadused. TÜV Eesti OÜ keskkonnakatsete laboris on võimalik määrata katsete teel akende ja uste veepidavuse, õhuläbilaskvuse ja vastupidavus tuulekoormusele omadused.

Katsed viiakse läbi meie keskkonnakatsete laboris aadressil Rakvere 12, Hulja, 45203, Lääne-Virumaal.

Akende ja uste keskkonnakatseid teostame järgnevate standardite järgi:

  • EVS-EN 1026 Akende ja uste õhuläbilaskvus. Klassifitseerimine standardi EVS-EN 12207 järgi.
  • EVS-EN 1027 Akende ja uste veepidavus. Klassifitseerimine standardi EVS-EN 12208 järgi.
  • EVS-EN 12211 Akende ja uste vastupidavus tuulekoormusele. Klassifitseerimine standardi EVS-EN 12210 järgi.

Meie labor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ja on meile väljastanud tunnistuse nr L020.

TÜV Eesti OÜ keskkonnakatsete katselabor on Euroopa Teavitatud Asutuste (Notified Body) registris registreeritud nr.1526 all.

Küsi meilt pakkumist