Seadmete tehniline ekspertiis

Seadmete tehniline ekspertiis

Vajadus seadmete tehnilise seisukorra sõltumatu ekspertiisi järele võib ilmneda mistahes ärisektori ettevõtetes. Sellise uuringu abil hinnatakse seadmete hetkeseisu, määratakse kindlaks seadmete vastavus ohutusnõuetele ja tehakse kindlaks nende edasise kasutamise võimalused.

TÜV Eesti OÜ kui sõltumatu ja erapooletu asutus viib läbi järgmisi tegevusi:

 • Tehnoloogiliste seadmete uurimine; projekteerimisdokumentatsiooni, masinate ja konstruktsioonide analüüs
 • Seadmete parameetrite vastavuse hindamine tehnilise dokumentatsiooni ja normatiivdokumentide nõuetele
 • Seadmete karakteristikute vastavuse kontrollimine lepingus näidatud tehnilistele tingimustele
 • Seadmete paigaldamise kvaliteedi kontrollimine
 • Konstruktsioonide, masinate ja mehhanismide, rõhu all töötavate süsteemide, paakide, torustike jms. väliskontroll
 • Seadmete tehnilise seisukorra kontrollimine diagnostikameetodite ja mittepurustavate katsete abil
 • Defektide ja kahjustuste tuvastamine
 • Sõlmede ja keerukate seadmete rikke põhjuste kindlakstegemine
 • Vigase seadme parandamise keerukuse ja selle edasise ohutu kasutamise hinnang
 • Seadme jääkväärtuse analüüs, mille põhjal on võimalik otsustada selle edasise kasutamise võimaluse ja tingimuste üle

Millal tekib vajadus ekspertiisi järele?

Seadmete tehniline ekspertiis viiakse läbi kui:

 • on vajadus välja selgitada seadme rikke põhjus
 • seadmed on kulunud ja nende kasutusaeg läheneb lõpule
 • kasutatakse seadet, mille tehnilises dokumentatsioonis määratletud kasutusaeg on lõppenud
 • seadmeid kasutatakse pidevalt ja suurte koormustega
 • on vaja kindlaks teha, kui kaua on võimalik seadet ohutult kasutada

Peale seadmete tehnilise ekspertiisi läbiviimist esitatakse kliendile ekspertarvamus, millel on seaduslik jõud. Ekspertiisi maksumus sõltub töö mahust ja selle kujundamisel võetakse arvesse ekspertiisi läbiviimiseks kulunud aega. Samuti on võimalik eelnevalt konsulteerida meie kogenud ja kõrgelt kvalifitseeritud ekspertidega.

Küsi meilt pakkumist

Igor PenkovInspkteerimise oskakonna juhataja
Mob. +372 516 9922

Tel.: +372 637 9307
ipenkov@tuev-nord.ee