MENU
  1. Katsetamine
  2. Tulekatsed
  3. Välise tuletoime määramine katsutele

Tulekatsed

Katseseade vastab standardile CEN/TS 1187.

Katseobjekt paigutatakse katseseadmesse 30° nurga all. Katseobjekti pinnale, 50 mm kaugusele alläärest paigutatakse põlev puitrest (100 mm x 100 mm, algkaaluga 40 g).

Üle katseobjekti juhitakse kolmel katsel õhuvool kiirusega 2 m/s ja kolmel katsel 4 m/s.

Mõõdetakse katseob jekti süttimisaeg, leegi kustumise aeg ning kahjustuse ulatus kattel ja alusel. 

Küsi meilt pakkumist

Fred Haas

Labori juhataja
Mob. +372 53 09 5962

+372 637 9306

test@tuev-nord.ee

We use cookies to optimize the functionality of the website and for web analysis. If you use our website, you agree.