Üksiku põleva objekti katse

Tuletundlikkuse määramine katsemetoodika ”üksik põlev objekt” abil (SBI katse)

Katseseade vastab standardile EVS-EN 13823

Katsetamiseks kasutatav aparatuur koosneb:

  • katsekambrist;
  • kärust, millele kinnitatakse katsekehad ja mis lükatakse katse ajaks katsekambrisse;
  • abi- ja põhipõletist;
  • gaasianalüsaatorist;
  • suitsu äratõmbe torust koos suitsumõõtmise süsteemiga.

Iga uuritava tootega viiakse läbi vähemalt kolm katsetust.

Katsekeha koosneb kahest vertikaalselt asetatud ehitusmaterjali proovist, mis on ühendatud täisnurga all. Katsekeha mõjutatakse põleti leegiga, mis paikneb proovide ühenduskoha alumises nurgas. Leegiga mõjutamise aeg on 20 minutit. Parameetrid, mis iseloomustavad toote tuletundlikkust, arvutatakse vastavalt põlemisel kulunud hapniku kogusele ning eraldunud süsihappegaasi kogusele.

Küsi meilt pakkumist