MENU
  1. Katsetamine
  2. Tulekatsed
  3. Üksiku põleva objekti katse

Tuletundlikkuse määramine katsemetoodika ”üksik põlev objekt” abil (SBI katse)

Katseseade vastab standardile EVS-EN 13823

Katsetamiseks kasutatav aparatuur koosneb:

  • katsekambrist;
  • kärust, millele kinnitatakse katsekehad ja mis lükatakse katse ajaks katsekambrisse;
  • abi- ja põhipõletist;
  • gaasianalüsaatorist;
  • suitsu äratõmbe torust koos suitsumõõtmise süsteemiga.

Iga uuritava tootega viiakse läbi vähemalt kolm katsetust.

Katsekeha koosneb kahest vertikaalselt asetatud ehitusmaterjali proovist, mis on ühendatud täisnurga all. Katsekeha mõjutatakse põleti leegiga, mis paikneb proovide ühenduskoha alumises nurgas. Leegiga mõjutamise aeg on 20 minutit. Parameetrid, mis iseloomustavad toote tuletundlikkust, arvutatakse vastavalt põlemisel kulunud hapniku kogusele ning eraldunud süsihappegaasi kogusele.

Küsi meilt pakkumist

Fred Haas

Labori juhataja
Mob. +372 53 09 5962

+372 637 9306

test@tuev-nord.ee

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.