MENU
  1. Katsetamine
  2. Tulekatsed
  3. Üksiku põleva objekti katse

Tuletundlikkuse määramine katsemetoodika ”üksik põlev objekt” abil (SBI katse)

Katseseade vastab standardile EVS-EN 13823

Katsetamiseks kasutatav aparatuur koosneb:

 • katsekambrist;
 • kärust, millele kinnitatakse katsekehad ja mis lükatakse katse ajaks katsekambrisse;
 • abi- ja põhipõletist;
 • gaasianalüsaatorist;
 • suitsu äratõmbe torust koos suitsumõõtmise süsteemiga.

Iga uuritava tootega viiakse läbi vähemalt kolm katsetust.

Katsekeha koosneb kahest vertikaalselt asetatud ehitusmaterjali proovist, mis on ühendatud täisnurga all. Katsekeha mõjutatakse põleti leegiga, mis paikneb proovide ühenduskoha alumises nurgas. Leegiga mõjutamise aeg on 20 minutit. Parameetrid, mis iseloomustavad toote tuletundlikkust, arvutatakse vastavalt põlemisel kulunud hapniku kogusele ning eraldunud süsihappegaasi kogusele.

Küsi meilt pakkumist

Fred Haas

Labori juhataja
Mob. +372 53 09 5962

+372 637 9306

test@tuev-nord.ee

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details