MENU
    1. Katsetamine
    2. Tulekatsed
    3. Süttivustundlikkus kokkupuutel väikese leegiga

Tulekatsed

Katseseade vastab standardile EVS-EN ISO 11925-2.

Katseobjekti mõõtmed peavad olema 250 mm x 90 mm (pikkus x laius).

45° nurga all oleva põletiga rakendatakse katsekehale leeki pikkusega 20 (±0,1) mm. Katseid viiakse läbi rakendades leeki pinnale (40 mm kõrgusele alumisest äärest) või külgedele (alumise ääre keskele 1,5 mm katsekeha pinnakihist tahapoole) või mõlemale. Leeki rakendatakse kas 15 s või 30 s.

Katse jooksul jälgitakse järgmisi asjaolusid: kas esineb süttimist; kas ja millal leek ulatub 150 mm kõrgusele leegi rakendamise punktist; kas esineb filterpaberi süttimist; vaatlused katseobjekti füüsikaliste omaduste muutuste kohta.

Küsi meilt pakkumist

Fred Haas

Labori juhataja
Mob. +372 53 09 5962

+372 637 9306

test@tuev-nord.ee

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details