Süttivustundlikkus kokkupuutel väikese leegiga

Tulekatsed

Katseseade vastab standardile EVS-EN ISO 11925-2.

Katseobjekti mõõtmed peavad olema 250 mm x 90 mm (pikkus x laius).

45° nurga all oleva põletiga rakendatakse katsekehale leeki pikkusega 20 (±0,1) mm. Katseid viiakse läbi rakendades leeki pinnale (40 mm kõrgusele alumisest äärest) või külgedele (alumise ääre keskele 1,5 mm katsekeha pinnakihist tahapoole) või mõlemale. Leeki rakendatakse kas 15 s või 30 s.

Katse jooksul jälgitakse järgmisi asjaolusid: kas esineb süttimist; kas ja millal leek ulatub 150 mm kõrgusele leegi rakendamise punktist; kas esineb filterpaberi süttimist; vaatlused katseobjekti füüsikaliste omaduste muutuste kohta.

Küsi meilt pakkumist