Prohlášení vedeni

Vedení TÜV NORD Czech, s.r.o. a vedení OO GHG prohlašuje:

Základem činnosti OO GHG je nestranné a nezávislé ověřování emisí skleníkových plynů. Činnost OO GHG během ověřování emisí skleníkových plynů je organizována tak, aby se ohrožení nestrannosti a riziku střetu zájmů předcházelo a zabránilo.

OO GHG má postupy pro výběr personálu a pro jednotlivé kroky procesu ověřování, kdy nestrannost, případně riziko střetu zájmu je hodnoceno při přijetí každé zakázky při výběru ověřovatele/ověřovacího týmu, v průběhu ověření, při přezkoumávání ověření a před vydáním výroku o ověření.

V případech, kdy je identifikováno zvýšené riziko ohrožení nestrannosti, přijímá OO GHG dodatečná opatření k minimalizaci tohoto rizika, případně odmítne takové ověření provést.

OO GHG neprovádí ověření u subjektů, kde by mohlo dojít k ohrožení nestrannosti z důvodů:

  • společného vlastnictví,
  • společné správy, řízení a zaměstnanců,
  • sdílených zdrojů
  • společných financí, smluv a marketingu
  • poskytování poradenských služeb a technické podpory.

Případy řešení odvolání a stížností řeší OO GHG podle zdokumentovaných postupů, přičemž na řešení odvolání a stížností se nepodílejí osoby, jejichž práce se odvolání a stížnosti týkají.

Nestrannost OO GHG je posuzována během pravidelných interních auditů, přezkoumání managementu jakosti vedením a během pravidelného zasedání Programového výboru.

Ověřovací orgán se zavazuje k odpovědné a důvěryhodné činnosti v rozsahu udělené akreditace, jejímž základem je dodržování právních předpisů, norem a souvisejících metodických pokynů majících vztah k předmětu činnosti ověřovacího orgánu.

Požadavky na nestrannost a nezávislost jsou jedním z hlavních principů, na kterých je založen systém managementu jakosti OO GHG.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz
Martin Doležal
Projektový manažer pro oblast energetiky

Tel.: +420 777 353 365
dolezal@tuev-nord.cz