MENU
  1. Naše služby
  2. Ověřování emisí
  3. Prohlášení vedení

Vedení TÜV NORD Czech, s.r.o. a vedení OO GHG prohlašuje:

Základem činnosti OO GHG je nestranné a nezávislé ověřování emisí skleníkových plynů. Činnost OO GHG během ověřování emisí skleníkových plynů je organizována tak, aby se ohrožení nestrannosti a riziku střetu zájmů předcházelo a zabránilo.

OO GHG má postupy pro výběr personálu a pro jednotlivé kroky procesu ověřování, kdy nestrannost, případně riziko střetu zájmu je hodnoceno při přijetí každé zakázky při výběru ověřovatele/ověřovacího týmu, v průběhu ověření, při přezkoumávání ověření a před vydáním výroku o ověření.

V případech, kdy je identifikováno zvýšené riziko ohrožení nestrannosti, přijímá OO GHG dodatečná opatření k minimalizaci tohoto rizika, případně odmítne takové ověření provést.

OO GHG neprovádí ověření u subjektů, kde by mohlo dojít k ohrožení nestrannosti z důvodů:

 • společného vlastnictví,
 • společné správy, řízení a zaměstnanců,
 • sdílených zdrojů
 • společných financí, smluv a marketingu
 • poskytování poradenských služeb a technické podpory.

Případy řešení odvolání a stížností řeší OO GHG podle zdokumentovaných postupů, přičemž na řešení odvolání a stížností se nepodílejí osoby, jejichž práce se odvolání a stížnosti týkají.

Nestrannost OO GHG je posuzována během pravidelných interních auditů, přezkoumání managementu jakosti vedením a během pravidelného zasedání Programového výboru.

Ověřovací orgán se zavazuje k odpovědné a důvěryhodné činnosti v rozsahu udělené akreditace, jejímž základem je dodržování právních předpisů, norem a souvisejících metodických pokynů majících vztah k předmětu činnosti ověřovacího orgánu.

Požadavky na nestrannost a nezávislost jsou jedním z hlavních principů, na kterých je založen systém managementu jakosti OO GHG.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax: 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz

Martin Doležal

Projektový manažer pro oblast energetiky

+420 777 353 365

dolezal@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details