Inspekce strojních zařízení

Strojní zařízení

Společnost TÜV NORD Czech, s.r.o. je držitelem akreditace od ČIA, o.p.s.

Předmětem akreditace je inspekční činnost v oblasti strojních zařízení v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení o akreditaci.

Posuzování bezpečnosti strojního zařízení je rozděleno do dvou základních částí:

 • posuzování bezpečnosti nových strojních zařízení,
 • posuzování bezpečnosti provozovaných strojních zařízení.

Nová strojní zařízení

 • posouzení bezpečnosti nově vyrobených strojních zařízení s ohledem na splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost dle nařízení vlády č. 176/2008 Sb., které stanoví technické požadavky na strojní zařízení (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních),
 • identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN EN ISO 12100 včetně návrhu opatření pro odstranění nebo snížení rizik,
 • posouzení úrovně vlastností bezpečnostní funkce vykonávané bezpečnostní části ovládacího systému strojního zařízení podle ČSN EN ISO 13849-1,
 • posouzení průvodní technické dokumentace,
 • technická pomoc při posuzování shody, při provádění zkoušek vyžadovaných harmonizovanými technickými normami a vydávání ES prohlášení o shodě.

Provozovaná strojní zařízení

 • posouzení bezpečnosti strojních zařízení s ohledem na splnění minimálních požadavků na bezpečný provoz a používání podle NV č. 378/2001 Sb. (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci),´
 • návrh opatření na odstranění zjištěných neshod,
 • posouzení bezpečnosti elektrického zařízení stroje podle ČSN EN 60204-1 ed. 2,
 • identifikace nebezpečí a hodnocení rizik podle ČSN EN ISO 12100 včetně návrhu opatření pro odstranění nebo snížení rizik,
 • posouzení provozní technické dokumentace,
 • zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu.

Nová i provozovaná strojní zařízení jsou posuzována podle pracovního postupu TÜV NORD Czech, s.r.o. č. PP 9.4.5n, který stanoví jednotný postup pro ověřování a osvědčování shody výrobku s požadavky dokumentace závazné pro daný výrobek (strojní zařízení). Závaznou dokumentací pro ověřovaný výrobek je platná legislativa (směrnice EU, zákony, nařízení vlády, vyhlášky a související technické normy) a sjednané smluvní podmínky dohodnuté s klientem.

Společnost TÜV NORD Czech, s.r.o. je připravena pomoci i metodicky například formou školení odborných pracovníků výrobce, při tvorbě požadované dokumentace, řešení problematiky uvádění strojních zařízení a neúplných strojních zařízení na trh nebo do provozu.

Pokud si vyberete společnost TÜV NORD Czech, s.r.o. jako partnera při výše uvedené odborné činnosti, budete spokojeni nejen s našimi odbornými znalostmi, ale i s odpovědným přístupem. Jsme připraveni a těšíme se na případnou spolupráci s Vámi.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz