MENU
  1. Naše služby
  2. Inspekce
  3. Inspekce strojních zařízení

Strojní zařízení

Společnost TÜV NORD Czech, s.r.o. je držitelem akreditace od ČIA, o.p.s.

Předmětem akreditace je inspekční činnost v oblasti strojních zařízení v rozsahu uvedeném v příloze osvědčení o akreditaci.

Posuzování bezpečnosti strojního zařízení je rozděleno do dvou základních částí:

 • posuzování bezpečnosti nových strojních zařízení,
 • posuzování bezpečnosti provozovaných strojních zařízení.

Nová strojní zařízení

 • posouzení bezpečnosti nově vyrobených strojních zařízení s ohledem na splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost dle nařízení vlády č. 176/2008 Sb., které stanoví technické požadavky na strojní zařízení (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních),
 • identifikace nebezpečí a hodnocení rizik dle ČSN EN ISO 12100 včetně návrhu opatření pro odstranění nebo snížení rizik,
 • posouzení úrovně vlastností bezpečnostní funkce vykonávané bezpečnostní části ovládacího systému strojního zařízení podle ČSN EN ISO 13849-1,
 • posouzení průvodní technické dokumentace,
 • technická pomoc při posuzování shody, při provádění zkoušek vyžadovaných harmonizovanými technickými normami a vydávání ES prohlášení o shodě.

Provozovaná strojní zařízení

 • posouzení bezpečnosti strojních zařízení s ohledem na splnění minimálních požadavků na bezpečný provoz a používání podle NV č. 378/2001 Sb. (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci),´
 • návrh opatření na odstranění zjištěných neshod,
 • posouzení bezpečnosti elektrického zařízení stroje podle ČSN EN 60204-1 ed. 2,
 • identifikace nebezpečí a hodnocení rizik podle ČSN EN ISO 12100 včetně návrhu opatření pro odstranění nebo snížení rizik,
 • posouzení provozní technické dokumentace,
 • zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu.

Společnost TÜV NORD Czech, s.r.o. je připravena pomoci i metodicky například formou školení odborných pracovníků výrobce, při tvorbě požadované dokumentace, řešení problematiky uvádění strojních zařízení a neúplných strojních zařízení na trh nebo do provozu.

Pokud si vyberete společnost TÜV NORD Czech, s.r.o. jako partnera při výše uvedené odborné činnosti, budete spokojeni nejen s našimi odbornými znalostmi, ale i s odpovědným přístupem. Jsme připraveni a těšíme se na případnou spolupráci s Vámi.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.

Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

296 587 201-9
Fax: 296 587 240

tuev-nord@tuev-nord.cz

Cookie Settings
We would like to adapt the information on this website and our available services to your needs. For this purpose we use so-called cookies. Please decide which types of cookies you accept when using our website. The types of cookies that we use are described under "Details". Further information can be found in our privacy policy declaration.
Show details