GMP+

Certifikace GMP+

GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA)

Tento postup byl vyvinut pro dodavatele podniků vyrábějících krmiva pro zvířata.

Jedná se o systém norem pro oblast krmivářského řetězce především pro Nizozemí, ale velice silně se rozšiřující do zemí EU a severní a jižní Ameriky. Je zde zpracována řada norem obsahujících požadavky na pěstování rostlinných komodit, přes jejich zpracování a další využití v krmivářském sektoru, popřípadě využití odpadů z potravinářských výrob v krmivářství, výrobu přídatných látek, a dopravu.

Systém norem GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) byl vytvořen holandským sdružením PDV – sdružení organizací v krmivářském průmyslu, včetně výkrmců. Od roku 2010 je tento systém spravován GMP+ International.

Záměrem GMP+ norem je Feed for Food, tedy krmiva pro potraviny. Neboli zabezpečení zdravotní nezávadnosti všech fází krmivového řetězce. Poslední aktualizace těchto norem proběhla v 03/2017, kdy na základě praktických zkušeností a připomínek z auditů došlo k rozšíření / zpřesnění norem pro dopravu.

Mimo Nizozemí jsou rozšířeny především normy:

  • GMP+ B1 Výroba, obchod a služby
  • GMP+ B2 Výroba krmných složek
  • GMP+ B3 Obchod, shromažďování, skladování a překládka
  • GMP+ B4 Přeprava

Po certifikačním auditu je vydán samostatný certifikát na každou provozovnu.

NOVĚ!!

Počínaje dnem 06.03.2020 získala naše společnost vlastní akreditaci pro certifikaci GMP+ od Českého institutu pro akreditaci (ČIA).

Na základě vlastní české akreditace Vám tak můžeme nabídnout certifikaci dle GMP+ B2 pro výrobu krmných materiálů, GMP+ B3 pro obchod s krmivy a skladování a překládku krmiv, GMP+ B4 pro silniční přepravu a zprostředkování silniční přepravy a nově také

  • GMP + B1 pro výrobu krmných směsí a krmných surovin
  • GMP+ BCN CEE pro výrobu krmných směsí pro lokální trh (dodatečné požadavky pro střední a východní Evropu)
  • GMP+ BCN DE1 QM Milch pro výrobu a dodávky krmiv pro mléčný skot na německý trh

Upozornění

Na stránkách www.gmpplus.org jsou rovněž zveřejněny české verze vybraných dokumentů.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9