GMP+

Certifikace GMP+

GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA)

Tento postup byl vyvinut pro dodavatele podniků vyrábějících krmiva pro zvířata.
Jedná se o systém norem pro oblast krmivářského řetězce především pro země EU a dále se progresivně rozšiřuje v oblastech Asie, severní a jižní Ameriky. Je zde zpracována řada norem obsahujících požadavky na pěstování rostlinných komodit, přes jejich zpracování a další využití v krmivářském sektoru, popřípadě využití odpadů z potravinářských výrob v krmivářství, výrobu přídatných látek a dopravu.

Systém norem GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ FSA) byl vytvořen holandským sdružením PDV – sdružení organizací v krmivářském průmyslu, včetně výkrmců. Od roku 2010 je tento systém spravován GMP+ International.
Záměrem GMP+ norem je Feed for Food, tedy krmiva pro potraviny. Neboli zabezpečení zdravotní nezávadnosti všech fází krmivového řetězce.

Nedávná aktualizace těchto norem proběhla v r. 2022, kdy došlo k implementaci nového schématu = GMP+ 2020 a všechny společnosti tak musí přejít pod nové schéma. Kromě rozšíření / zpřesnění některých požadavků došlo k zásadní reorganizaci struktury dokumentů / standardů.

V současnosti nabízíme certifikace dle těchto norem / standardů nového schématu GMP+ 2020:

•    Výroba krmných směsí
•    Výroba krmných surovin
•    Obchod s krmivy
•    Skladování a překládka krmiv
•    Silniční doprava krmiv včetně spedice
•    QM – Milch (výroba a dodávky krmiv pro mléčný skot na německý trh)

Po certifikačním auditu je vydán samostatný certifikát na každou provozovnu.
 

Upozornění

Na stránkách www.gmpplus.org jsou rovněž zveřejněny české verze vybraných dokumentů.

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz