ISCC

Certification acc. to the ISCC system

 • cílem je ověření úspor produkce skleníkových plynů při výrobě a použití biopaliv ve srovnání s klasickými fosilními palivy – v současnosti min. 35 %
 • provádí se dle kritérií udržitelnosti pro biopaliva ve shodě se směrnicí

Evropského parlamentu a rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů tzv. RED direktivy

 • je aplikovatelný na všechny části řetězce od zemědělské prvovýroby, skladovatelů, obchodníků, výrobců biopaliv a biokapalin, obchodníků s palivy
 • od 1.1. 2011 je tato certifikace závazná pro veškeré komodity a vedlejší produkty, které se mohou používat na zpracování do biopaliv a biokapalin

Key benefits of biomass and biofuel sustainability certification

 • ensuring compliance with EU legislative requirements
 • emphasising your company's environmental image
 • demonstrating the sustainability criteria for biomass cultivation
 • a prerequisite for your entry into foreign markets

 • without ISCC certification, exports within the EU are not possible

Basic stages in certification

 • analysis of the initial state
 • staff training (including company management and ISCC manager)
 • preparation of documentation
 • internal audit (assessment of compliance with sustainability criteria)
 • selection of the right certification body and registration
 • pre-audit (optional)
 • certification audit
 • evaluation of compliance with sustainability criteria
 • issue of the certificate
 • recertification audit

The requirements for the sustainability of biomass and biofuels, together with the savings in greenhouse gas emissions, have been reflected in Czech legislation in the form of Government Regulation No. 446/2011 on sustainability criteria. Certification is now carried out by Czech auditors approved by the German BLE (Federal Office for Agriculture and Food).

Pro případné informace se na nás neváhejte obracet.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 PRAHA 9

Tel.: 296 587 201-9
Fax: 296 587 240
tuev-nord@tuev-nord.cz