MENU

Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasyonu

ISO 9001

Günümüzde işletmelerin tüketici beklentilerine ve standartlara uygun ürün veya hizmet verebilecek düzeyde olduklarını kanıtlamaları stratejik bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle şirketler, ve müşteri beklentilerindeki değişime ayak uydurabilmek, yenilikçi olmak, iş verimliliğini arttırmak zorundadır. Tüm bu unsurlar ancak etkin bir kalite yönetim sistemi kurularak sağlanabilir.

ISO 9001, Uluslararası Standartlar Örgütü (International Organization for Standardization – ISO) tarafından geliştirilen bir belgelendirme standardıdır. ISO 9001 standardı, bir kalite yönetim sistemimin kurulması için uygulanması gereken şartları tanımlar. Bu şartlar, sekiz kalite prensibine dayanmaktadır. Bu prensipler şunlardır :

 • Müşteri odaklılık
 • Liderlik
 • Çalışanların katılımı
 • Süreç yaklaşımı
 • Yönetime sistem yaklaşımı
 • Sürekli iyileştirme
 • Karar vermede gerçekci yaklaşım
 • Karşılıklı çıkara dayalı tedarikçi ilişkileri

ISO 9001 standardının içeriği şunlardır :

 • Kalite yönetim sistemi
 • Yönetimin sorumluluğu
 • Kaynak yönetimi
 • Ürün geliştirme
 • Ölçme, analiz ve geliştirme

TÜV NORD’un uzmanları tarafından yapılan tetkik sonucunda, ISO 9001 standardının asgari gereklerini yerine getirdiği tescillenen firmalar sertifikalandırılır. Sertifika 3 yıl süre için geçerlidir. Bu süre içinde, her yıl ara tetkik, bu süre sonunda ise sertifika yenileme tetkiki yapılır.

O 9001: 2015 ve ISO 14001: 2015 standartları yayımlandı.

Değerli Müşterilerimiz,

15 Eylül 2015 tarihinde ISO 14001 standardının, 23 Eylül 2015 tarihinde ise ISO 9001:2015 stan dardının 2015 versiyonları yayımlandı. Yeni versiyonlara geçişin 14 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Geçiş sürecine ilişkin önemli hususları, soru-cevap şeklinde indir kısmında bulabilirsiniz.

Geçişe ilişkin oluşacak ilave bilgi taleplerinizi ve sorularınızı tuv-nord@tuv-turkey.com adresine iletebilirsiniz.

Yeni versiyonlara ilişkin bilgilendirme eğitimleri de düzenlenmektedir. Eğitimlerin yeri ve tarihlerine ilişkin detaylı bilgi için lütfen Sn.Damla Özdemir (tel:+90 533 157 72 47) e-mail: egitim@tuv-turkey.com ile temasa geçiniz.

İletişim

TÜV NORD TÜRKİYE

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Ayazmadere Cad., Pazar Sok, No 2-4, Bareli Plaza, Kat 4, Gayrettepe, Beşiktaş, TR-34349 Istanbul

+90 212 293 26 42
Fax : +90 212 293 38 44

tuv-nord@tuv-turkey.com