Taahhütler

TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’nin Taahhütleri

TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. TÜV NORD Grubu’nun bir üyesi olarak, bu grubun ilkeleri, kuruluş felsefesi, prosedür, yönerge ve talimatları uyarınca faaliyet göstermektedir.

TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., topluma, müşterilerine, tedarikçilerine, personeline ve şirket ortaklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla bir yönetim sistemleri politikası oluşturmuştur ve bu politikayı gerçekleştirmektedir.

TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. için, faaliyetlerini yürütürken tarafsız olmak, tarafsız olarak algılanmak, güven yaratacak hizmet vermek vazgeçilmez bir prensiptir.

Belgelendirme faaliyetleri, muayene faaliyetleri ve ürün belgelendirme faaliyetleri konusunda müşterilerden ve diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemler ilgili prosedürlerde açıklamıştır.

TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021 ve ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17065 akreditasyonları kapsamında gerçekleştirdiği hizmetlerde, tarafsızlık, açıklık, sorumluluk ve gizlilik ilkelerini sağlayabilmek için ilgili komiteleri oluşturmuş, bu komitelerin görev tanımlarını dokümante etmiş, yetki ve sorumlulukları belirlemiştir.

TÜV NORD Turkey Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., hizmetlerini, akreditasyon ve yetkilerini, www.tuv-turkey.com sitesinde doğru ve yanıltıcı ifadeler kullanmadan kamuya açmayı taahhüt etmektedir.