MENU

Taahhütler

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’nin Taahhütleri

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. TÜV NORD Grubu’nun bir üyesi olarak, bu grubun ilkeleri, kuruluş felsefesi, prosedür, yönerge ve talimatları uyarınca faaliyet göstermektedir.

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., topluma, müşterilerine, tedarikçilerine, personeline ve şirket ortaklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla bir yönetim sistemleri politikası oluşturmuştur ve bu politikayı gerçekleştirmektedir.

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. için, faaliyetlerini yürütürken tarafsız olmak, tarafsız olarak algılanmak, güven yaratacak hizmet vermek vazgeçilmez bir prensiptir.

Belgelendirme faaliyetleri, muayene faaliyetleri ve ürün belgelendirme faaliyetleri konusunda müşterilerden ve diğer kesimlerden alınan şikayetler ve itirazlara yapılacak işlemler ilgili prosedürlerde açıklamıştır.

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021 ve ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17065 akreditasyonları kapsamında gerçekleştirdiği hizmetlerde, tarafsızlık, açıklık, sorumluluk ve gizlilik ilkelerini sağlayabilmek için ilgili komiteleri oluşturmuş, bu komitelerin görev tanımlarını dokümante etmiş, yetki ve sorumlulukları belirlemiştir.

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., hizmetlerini, akreditasyon ve yetkilerini, www.tuv-turkey.com sitesinde doğru ve yanıltıcı ifadeler kullanmadan kamuya açmayı taahhüt etmektedir.

İletişim

TÜV NORD TÜRKİYE

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Şehit Mehmet Fatih Öngül Sokak, No: 5, Kat: 4, Odak Plaza, Kozyatağı, Kadıköy, TR-34742 Istanbul

+90 216 361 29 95
Fax : +90 216 380 67 87

tuv-nord@tuv-turkey.com