Making our World Safer

TÜV NORD Grubu

’Dünyamızı Daha Güvenli Yapalım’’ - “Making our world safer”.

TÜV NORD bu sloganı altında, yaklaşık 10.000 çalışanı ile 70 ülkede, insanları, çevreyi, ürünleri, organizasyonları ve tesisleri daha güvenli ve güvenilir, daha etkin ve verimli kılmak için hizmet sunmaktadır. Endüstriyel Hizmetler, Tabii Kaynaklar, Eğitim, Ulaştırma ve Insan Kaynakları bu hizmetlerin yer aldığı ana konulardır.

TÜV NORD’un Kökleri

TÜV NORD Grubu’nun başarı öyküsü, 1869 yılında, gönüllü olarak, o devirde sanayide kullanılmaya yeni başlayan buhar kazanlarının güvenli olarak işletilmesi için gözetim ve denetim yapması ile başlar.

DÜV (Dampfkessel Überwachungs-Verein ; Buhar Kazanı Gözetim Derneği) çatısı altında başlayan bu çalışmalar, devlet yönetiminin, bu tür tehlikeli tesislerin işletmeye alınmasını izine bağlaması ve izin için DÜV’ün teknik raporuna itibar etmesi ile yaygınlaşır ve geçerlik kazanır.

20. yüzyılın başlarında, motorlu araçların da, çevre ve insanlar için tehlike yaratan ürünler olarak günlük yaşama girmesi ve devlet yönetiminin, bu kez motorlu araçların trafiğe çıkmasını iznine bağlaması ile, TÜV (Technischer Überwachungs-Verein ; Teknik Gözetim Derneği) adını alan kuruluş, bu alanda da yetkili gözetim ve denetim kuruluşu haline geldi.

Buhar kazanları, basınçlı kaplar ve motorlu araçlar günümüzde de TÜV NORD Grubu’nun sayısı yüzleri aşan çalışma konuları içinde başlıcaları olmaya devam etmektedir.

Üst Düzey Uzmanlık

TÜV NORD Grubu genellikle gerekli ve zorunlu fakat görünmez çalışmaları gerçekleştirir. Örneğin, enerji santralı işleten kuruluşlar, TÜV NORD’un uzmanlık bilgisi ve deneyiminden yararlanarak hem hayati önemdeki işletme güvenliği, hem de daha verimli işletme için şartları oluştururlar. TÜV NORD, çeşitli uzmanlık dallarına yayılan bilgi ve deneyimi ile işletmelerin gereksinimlerine entegre / bütünsel çözümler sağlar. TÜV NORD’un uğraşı alanı karmaşık sistem, süreç ve ürünler / tesislerdir.

TÜV NORD Grubu, çeşitli konularda oldukça geniş alanlara yayılan akreditasyon ve yetkileri ile ilgili standart, şartname, mevzuata göre faaliyet göstermekte, hem de müşterinin şartnameleri uyarınca hizmet vermekte, müşterinin gereksinimlerine göre hizmet üretmektedir. Örneğin, gıda sektöründe, gerek IFS, BRC, ISO 22000 v.b. gibi standart ve spesifikasyonlara göre akreditasyon ve yetki altında belgelendirme çalışmaları yapılmakta, gerekse, bu sektörde yer alan ticaret kuruluşlarının global tedarik zincirlerinde, bu kuruluşların gereksinimlerine göre denetim yapılmaktadır.

İlkeler

TÜV NORD Grubu’nun bütün çalışma alanlarını içeren işletme felsefesi, bağımsızlık, tarafsızlık ve bütünsellik ilkeleri üzerinde kurulmuştur. Bu ilkeler, bütün kuruluş prensiplerinin temelini oluşturarak, sürekli uygulanır.

Teknik uzmanlık, bütünsellik ve değer esasına dayanan kuruluş kültürü, müşterilerimizin TÜV NORD’a güveni ve onun desteği ve rehberliğinde daha güvenli bir geleceğe bakması ile eş anlamlıdır.