Fosil Bazlı Enerji

Fosil Bazlı Enerji Konusundaki Hizmetler

TÜV NORD kömür, doğalgaz ve fueloil gibi yakıtlar ile çalışan enerji santrallerinde güvenli, verimli ve kesintisiz işletme koşullarının sağlanması için uzmanlık hizmetleri vermektedir. Bu hizmetler bir enerji santralinin tasarımı, imalatı, montajı, işletmeye alınması ve işletilmesi aşamalarındaki teknik kontrol, denetim, eğitim, danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

TÜV NORD’un uzman hizmetleri arasında, örneğin bu tür santrallerin özelleştirilmesi, veya satılması sırasında, santralın kalan ömrünün tayini, işletme güvenliği ve sürekliliği açısından teknik değerlendirmeleri, verimli işletmeye yönelik danışmanlıkları sayılabilir. TÜV NORD’un bu hizmetleri 140 yılı aşan bir sure içinde elde ettiği teknik bilgi ve deneyime dayanmaktadır.

TÜV NORD santral projelerinde, LTA (Lender’s Technical Agreement) olarak adlandırılan ve finansman sağlayan kuruluşa, veya sermayedara teknik desteği içeren hizmetini de vermektedir. Proje destek hizmetleri SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre), ruhsat ve kamu izin belgeleri takibi/raporlaması, inşaat ve proje gelişim takibi konularını da kapsamaktadır.