MENU

Fosil Bazlı Enerji Konusundaki Hizmetler

TÜV NORD kömür, doğalgaz ve fueloil gibi yakıtlar ile çalışan enerji santrallerinde güvenli, verimli ve kesintisiz işletme koşullarının sağlanması için uzmanlık hizmetleri vermektedir. Bu hizmetler bir enerji santralinin tasarımı, imalatı, montajı, işletmeye alınması ve işletilmesi aşamalarındaki teknik kontrol, denetim, eğitim, danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

TÜV NORD’un uzman hizmetleri arasında, örneğin bu tür santrallerin özelleştirilmesi, veya satılması sırasında, santralın kalan ömrünün tayini, işletme güvenliği ve sürekliliği açısından teknik değerlendirmeleri, verimli işletmeye yönelik danışmanlıkları sayılabilir. TÜV NORD’un bu hizmetleri 140 yılı aşan bir sure içinde elde ettiği teknik bilgi ve deneyime dayanmaktadır.

TÜV NORD santral projelerinde, LTA (Lender’s Technical Agreement) olarak adlandırılan ve finansman sağlayan kuruluşa, veya sermayedara teknik desteği içeren hizmetini de vermektedir. Proje destek hizmetleri SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre), ruhsat ve kamu izin belgeleri takibi/raporlaması, inşaat ve proje gelişim takibi konularını da kapsamaktadır.

İletişim

TÜV NORD TÜRKİYE

TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.
Ayazmadere Cad., Pazar Sok, No 2-4, Bareli Plaza, Kat 4, Gayrettepe, Beşiktaş, TR-34349 Istanbul

+90 212 293 26 42
Fax : +90 212 293 38 44

tuv-nord@tuv-turkey.com