MENU

Produktion och drift som ansvarsområde

Öka kvaliteten och skapa rationellt beslutsunderlag

Med vår erfarenhet från produktion och drift ser vi ofta utmaningar inom driftsäkerhet, personsäkerhet och ökande kundkrav på hållbara lösningar

TÜV NORD Sweden arbetar med tredjepartsbedömningar, vilka följer nationella lagkrav eller internationella standarder. Detta säkrar er kvalitet, men ger er också ett bättre och mer rationellt beslutsunderlag.

Tjänster för dig

TÜV NORD Sweden AB utför bland annat installationsbesiktning, revisionsbesiktning och återkommande besiktning. Vi är också anmält organ enligt PED. Dessutom bistår vi och godkänner er egenbesiktning samt utvidgad och protokollförd fortlöpande tillsyn.

Några av våra kunder är Sandvik, Outokumpu, Swedegas, E.ON, Perstorp Speciality Chemicals, Air Liquide Gas, Yara Praxair, BWE, Foster Wheeler, Malmberg Water och Purac Puregas.

Sidor relevanta för dig

Tryckkärl och övriga trycksatta anordningar

Den trycksatta anordningen kan vara skillnaden mellan en kontinuerlig drift och kostsamma driftavbrott, i vissa fall även hälsorisker
Läs mer om besiktning av trycksatta anordningar
Utbildning och rådgivning på ISO certifiering

Utbildning och rådgivning

Vi tror på företagsanpassade utbildning- och rådgivningstjänster i kombination där ni som kund är med och sätter agendan
Läs mer om våra utbildningar och workshops
ISO 9001 certifiering
Ett ledningssystem är motorn och hjärtat i din verksamhet och ISO 9001 certifiering kontrollerar att ni uppfyller internationella krav

ISO 9001

ISO 9001 är en internationellt välkänd ledningssystemstandard för kvalitet, även kallat kvalitetsledningssystem (QMS).
Läs mer om ISO 9001
NDT non destructive testing metoder

OFP (Oförstörande provning)

OFP (Oförstörande provning) eller NDT (non-destructive testing) är metoder för att avläsa material- eller produktegenskaper utan att skada produkten som provas.
Läs mer om Oförstörande Provning

Besiktning av lyftanordningar

Lyftanordningar och lyftredskap används i många industrier och på grund av att arbetsmiljörisken anses vara hög finns det krav på besiktning.
Läs mer om lyftanordningar och lyftredskap
ISO 3834 Certifiering för svetsande företag

ISO EN 3834

ISO 3834 är en internationellt godkänd och välkänd ledningssystemstandard för kvalitet för svetsande företag.
Läs mer om ISO 3834
Återkommande besiktning av tryckkärl

Återkommande besiktning

Återkommande besiktning är ett begrepp som arbetsmiljöverket ställer krav på i AFS 2005:3 för anläggningar med trycksatta anordningar
Läs mer om återkommande besiktning
Installationsbesiktning av tryckkärl

Installationsbesiktning

Installationsbesiktning ett krav innan anläggningen tas i drift
Läs mer om Installationsbesiktning
Revisionsbesiktning av tryckkärl

Revisionsbesiktning

Revisionsbesiktning skall ske vid befarad skada, stationär anordning som har flyttats eller när den beräknade livslängden har uppnåtts
Läs mer om revisionsbesiktning
EN 1090 Certifiering

EN 1090

Tillverkar ert företag byggprodukter är sannolikheten således stor att ni omfattas av dessa krav och måste agera
Läs mer om EN 1090
Egenbesiktning av tryckkärl

Egenbesiktning

Besiktiga era anordningar vid de tillfällen ni själva bestämmer
Läs mer om egenbesiktning

ISO 14001

ISO 14001 är en internationellt välkänd ledningssystemstandard för miljö
Läs mer om ISO 14001

Hör av dig till oss