MENU
  1. Usługi
  2. Usługi Techniczne
  3. Dyrektywy
  4. 305/2011 (CPR)

Rozporządzenie CPR 305/2011

TÜV NORD Polska Sp. z o.o. posiada status Jednostki Notyfikowanej o numerze 2274 uprawnionej do realizacji czynności wynikających z Rozporządzenia 305/2011

Oficjalny zakres notyfikacji można znaleźć na stronie NANDO:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.nb&refe_cd=NANDO_INPUT_179881

Prowadzimy certyfikację Zakładowej Kontroli Produkcji wg normy PN-EN 1090-1+A1:2012. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+. 

Rafał Rurański

Product Manager ds. Technicznych
tel. kom. +48 695 927 861

+48 32 786 46 19
Fax: +48 32 786 46 051

r.ruranski@tuv-nord.pl

Damian Hinc

Product Manager ds. Technicznych
tel. kom. +48 605 411 322

+48 52 345 51 32
Fax:  +48 52 552 48 81

d.hinc@tuv-nord.pl

We use cookies to optimize the functionality of the website and for web analysis. If you use our website, you agree.