Dyrektywy CE (Ocena zgodności – znak CE)

Dyrektywy

TUV NORD Polska posiada status jednostki notyfikowanej o numerze identyfikacyjnym 2274 w zakresie następujących dyrektyw:

Dyrektywa 2014/68/UE (PED)

Dyrektywa 2014/29/UE (SPVD)

Rozporządzenie CPR 305/2011

Świadczymy również usługi w imieniu TUV NORD Systems GmbH & Co. KG, która posiada status jednostki notyfikowanej o numerze identyfikacyjnym 0045 w zakresie następujących dyrektyw:

Dyrektywa 2014/68/UE (PED)

Dyrektywa 2014/29/UE (SPVD)

Dyrektywa 2010/35/WE (TPED)

Rozporządzenie CPR 305/2011 

 

Proces oceny zgodności

Przeprowadzenie procesu oceny zgodności jest obowiązkowe przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu handlowego na terenie krajów Unii Europejskiej. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel przeprowadza proces oceny zgodnie z wymaganiami dyrektyw UE przy udziale jednostki notyfikowanej, jeśli jest to wymagane.

Przeprowadzenie procesu oceny zgodności upoważnia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela do wystawienia deklaracji zgodności UE oraz jeśli wymaga tego dyrektywa umieszczenia na wyrobie oznakowania CE.

 

Etapy procesu oceny zgodności

  • Zapytanie ofertowe/wniosek 
  • Oferta/umowa
  • Przeprowadzenie oceny 
  • Decyzja certyfikacyjna i wydanie certyfikatu 
  • Nadzór nad certyfikacją (jeśli jest to przewidziane)