Usługi dla branży żywnościowej

Usługi dla branży żywnościowej

Katarzyna Batorska Food Hub Manager
Jerzy Dyszerowicz Manager ds. Rynku Spożywczego
Mariola Kurzępa - Międlar Manager ds. Certyfikacji Rolnictwa