MENU

Kontakt

Centrala:
TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29
40-085 KATOWICE / Poland

NIP: 634-10-14-590 Rejestracja po nr KRS: 0000118633 w Sądzie Rejonowym w Katowicach, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki.
Kapitał zakładowy: 850 000zł.

+48 32 786 46 46 
Sekretariat

Email biuro@tuv-nord.pl

 

 

Certyfikacja systemów
Tel. 32 786 46 40 / 609 716 390
Email: pmc@tuv-nord.pl

Koordynacja certyfikacji – terminy auditów
Tel. 32 786 46 10
Email: certyfikacja@tuv-nord.pl

Bezpieczeństwo Informacji
Tel. 605 594 996
Email: bi@tuv-nord.pl

Wyroby Medyczne
Tel. 601 552 498
Email: mdd@tuv-nord.pl

Motoryzacja
Tel. 607 051 117
Email: pmc@tuv-nord.pl

Bezpieczeństwo żywności
Tel. 609 853 891 / 697 700 230
Email: food@tuv-nord.pl

Ochrona środowiska i efektywność energetyczna
Tel. 603 890 664
Email: eko@tuv-nord.pl

Usługi Techniczne
Tel. 695 927 861
Email: pmt@tuv-nord.pl

Koordynacja techniczna – terminy auditów
Tel. 32 786 46 50
Email: techniczny@tuv-nord.pl

Technika Budowlana
Tel. 693 279 648
Email: industry@tuv-nord.pl

ASME
Tel. 609 460 788
Email: asme@tuv-nord.pl

Szkolenia
Tel. 665 391 519 / 32 786 46 74
Email: szkolenia@tuv-nord.pl

Certyfikacja Osób
Tel. 607 050 586
Email: personel@tuv-nord.pl

Dział Prawny
Tel. 609 670 458
Email: prawny@tuv-nord.pl

Księgowość
Tel. 32 786 46 90
Email: ksiegowosc@tuv-nord.pl