MENU
  1. O nas
  2. Kontakt

Centrala:
TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29
40-085 KATOWICE / Poland

NIP: 634-10-14-590 Rejestracja po nr KRS: 0000118633 w Sądzie Rejonowym w Katowicach, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki.
Kapitał zakładowy: 850 000zł.

+48 32 786 46 46 
Sekretariat
 
 +48 32 786 46 01 
 Fax główny
 
 +48 32 786 46 04 
 Fax Biuro Katowice

Email biuro@tuv-nord.pl

 


 

Biuro Katowice (Dział Handlowy)
Tel.   32 786 46 40
Fax   32 786 46 04
Email katowice@tuv-nord.pl

Dział Techniczny
TEl.     32 786 46 50
Fax     32 786 46 05
Email techniczny@tuv-nord.pl

Szkolenia
Tel.    32 786 46 70
Fax    32 786 46 07
Email szkolenia@tuv-nord.pl

Marketing (oferty)
Tel.    32 786 46 20
Fax    32 786 46 02
Email oferta@tuv-nord.pl

Koordynacja (terminy auditów)
Tel.    32 786 46 10

ASME
Tel.    32 786 46 65
Email k.josz@tuv-nord.pl

Automotive
Phone 32 786 46 42
Email a.wojcik@tuv-nord.pl

Bezpieczeństwo Informacji
Tel.    32 786 46 43
Email p.szczurek@tuv-nord.pl

Certyfikacja Osób
Tel.    32 786 46 39
Email m.podawca@tuv-nord.pl

Food
Tel.    58 732 15 75
Email m.stefaniuk@tuv-nord.pl

Ochrona środowiska i efektywność energetyczna
Tel. 32 786 46 97
Email eko@tuv-nord.pl 

Technika Budowlana
Tel.    32 775 14 45
Email g.narwojsz@tuv-nord.pl

Wyroby Medyczne
Tel.    22 276 37 97
Email m.chynowska@tuv-nord.pl

Dział Usług Doradczych
Tel.    32 786 46 99
Email doradztwo@tuv-nord.pl