MENU

Kontakt

Centrala:
TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29
40-085 KATOWICE / Poland

NIP: 634-10-14-590 Rejestracja po nr KRS: 0000118633 w Sądzie Rejonowym w Katowicach, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki.
Kapitał zakładowy: 850 000zł.

+48 32 786 46 46 
Sekretariat

Email biuro@tuv-nord.pl

 

 

 

 

Certyfikacja systemów
Tel. 32 786 46 40 
Koordynacja certyfikacji – terminy auditów
Tel. 32 786 46 10
Bezpieczeństwo Informacji
Tel. 605 594 996
Wyroby Medyczne
Tel. 601 552 498
Motoryzacja
Tel. 607 051 117
Ochrona środowiska i efektywność energetyczna
Tel. 603 890 664
 

Bezpieczeństwo żywności
Tel. 32 786 46 44
Tel. 32 786 46 50
 

Szkolenia
Tel. 32 786 46 70