SUPERMENI JAKOŚCI

Plebiscyt dla Partnerów i Klientów TÜV NORD Polska - SUPERMENI JAKOŚCI 2024


Założenia Plebiscytu

        TÜV NORD Polska, wiodąca firma w dziedzinie oceny zgodności i certyfikacji, z dumą prezentuje formułę i założenia plebiscytu "Supermeni Jakości". Jego celem jest promowanie systemowych rozwiązań biznesowych oraz poszerzanie świadomości w zakresie systemów zarządzania i szeroko pojętej jakości w polskim środowisku przedsiębiorstw.

        Plebiscyt "Supermeni Jakości" stanowi unikalną platformę, która skupia uwagę na organizacjach, które wyróżniają się doskonałością w zakresie zarządzania i realizacji wysokich standardów jakościowych. Inicjatywa ta ma na celu nagradzanie firm, które wykazują wyjątkowe zaangażowanie w doskonalenie swoich procesów, stawiając na innowacyjność, efektywność i doskonałość operacyjną.

        Założenia plebiscytu "Supermeni Jakości" są oparte na uczciwości, niezależności i transparentności. Proces wyboru laureatów jest przeprowadzany przez Kapitułę składającą się z ekspertów z różnych dziedzin biznesu i jakości. Każdy uczestnik jest oceniany pod kątem skuteczności i zgodności z międzynarodowymi standardami jakości, doświadczenia organizacyjnego w zakresie systemów zarządzania, etycznej działalności biznesową, innowacyjności, działań proekologicznych, działań charytatywnych.

        Plebiscyt "Supermeni Jakości" ma również na celu umocnienie integracji środowiska biznesowego. Poprzez działania promocyjne organizowane w ramach plebiscytu, TÜV NORD Polska dąży do stworzenia platformy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami plebiscytu a samą firmą. Przedsiębiorstwa, które biorą udział w plebiscycie, mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i wykorzystania ich jako narzędzia do budowania pozytywnego wizerunku i zwiększania zaufania swoich klientów.

        Plebiscyt "Supermeni Jakości" promuje ideę ciągłego doskonalenia w polskim biznesie. Poprzez nagradzanie najlepszych praktyk zarządzania i jakości, inicjatywa ta inspiruje inne organizacje do podjęcia działań mających na celu podniesienie standardów i skuteczności ich działań. Przez zwiększanie świadomości w zakresie systemów zarządzania, plebiscyt przyczynia się do rozwoju polskiego rynku i konkurencyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.

        Plebiscyt "Supermeni Jakości" organizowany przez TÜV NORD Polska stanowi nie tylko wyjątkową okazję do uhonorowania organizacji, które wyróżniają się jakością swojej działalności, ale również platformę do dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami. Dzięki temu inicjatywa ta przyczynia się do budowy silnego środowiska biznesowego opartego na wysokich standardach jakości i doskonałości operacyjnej.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszenia online - lub przesłanie wypełnionego formularza z załaczonego pliku na adres podany w poniższym kwestionariuszu.W poprzednich latach

Ogólne zasady

        Konkurs jest otwarty dla polskich i zagranicznych firm oraz organizacji współpracujących z TÜV NORD Polska w zakresie certyfikacji wyrobów oraz usług.
Aby wziąć udział w Plebiscycie Supermeni Jakości, należy wypełnić ankietę zgłoszeniową oraz przesłać ją do Działu Marketingu TÜV NORD Polska. Decyzję o udziale podejmuje Kapituła Plebiscytu, która ocenia zgłoszenia na podstawie różnych czynników, takich jak działalność biznesowa, innowacyjność, działania proekologiczne, działania charytatywne i doświadczenie w zarządzaniu. Kapituła może zweryfikować informacje zawarte w zgłoszeniach.

       Nagrody są przyznawane na podstawie oceny Kapituły,  wyników głosowania innych uczestników, a przede wszystkim głosowania publicznego. Głosowanie uczestników polega na wskazaniu jednej firmy z każdej kategorii, za co Organizator przyznaje punkty. Głosowanie publiczne umożliwia klientom, współpracownikom i partnerom oddanie głosu na jedną firmę w każdej kategorii.
Wszystkie szczegóły procesu wyłonienia zwycięzców Plebiscytu znajdują się w dostępnym powyżej Regulaminie.

        Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Supermenów Jakości.

Ważne daty

22 kwietnia - 30 czerwca

Przyjmowanie zgłoszeń do Plebiscytu

 

30 czerwca - 26 września

Najważniejsza część plebiscytu - Głosowanie otwarte

 

29 października

Gala wręczenia nagród

 

Wręczenie nagród

Statuetki SUPERMENI JAKOŚCI 2024 zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Plebiscytu.

W tym roku zaprosimy Uczestników do Siemianowicach Śląskich. Uroczystość odbędzie się w Parku Tradycji - obiekcie poprzemysłowym, który pełni obecnie funkcję instytucji kultury, powstałym w wyniku renowacji budynku maszynowni i szybu wyciągowego kopalni „Michał”

To wyjątkowe wydarzenie zaplanowaliśmy na 29 października 2024.

Radek KrzesaSpecjalista ds. Marketingu i PR

r.krzesa@tuv-nord.pl