Informacje wydawnicze

Znak firmowy

TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 KATOWICE / Poland

+48 32 786 46 46
Sekretariat

+48 32 786 46 01
Fax główny

Wyślij e-mail

Zarząd:
Dagmara Żygowska

NIP: 634-10-14-590 Restracja po nr KRS: 0000118633
w Sądzie Rejonowym w Katowicach, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki.
Kapitał zakładowy: 850 000zł.

Aleksandra SypieńManager ds. Prawnych
Inspektor Ochrony Danych

Tel.: +48 609 670 458
a.sypien@tuv-nord.pl