Polityka prywatności

TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 (dalej TUV NORD) jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), przesyła informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, TUV NORD informuję, iż:

 1. Administratorem pozostawionych danych osobowych jest TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 118633, kapitał zakładowy 850 000 zł, NIP 634-10-14-590. Kontakt do administratora: iod@tuv-nord.pl
 2. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane na podstawie:
  a) wykonywanej usługi, zawartej Umowy lub w celu pojęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  b) dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa za pośrednictwem stron internetowych spółki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  c) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  d) prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
 3. TUV NORD wskazuje, iż Inspektorem Ochrony Danych jest: Aleksandra Sypień. Do kontaktu z inspektorem służy adres e-mail: iod@tuv-nord.pl
 4. TUV NORD informuje, iż wszelkie informacje związane z prowadzonym przez TUV NORD procesem przetwarzania danych osobowych (klauzule informacyjne) znajdziecie Państwo wybierając odpowiednie szablony klauzul zamieszczone w niniejszej zakładce.
 5. TUV NORD informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 6. TUV NORD informuje również, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu lub żądania usunięcia Państwa danych ze zbioru danych osobowych TUV NORD oraz prawo do niepodlegania profilowaniu. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o mailowy kontakt zwrotny- iod@tuv-nord.pl.