MENU

Dyrektywa PED 2014/68/UE

Dyrektywa ciśnieniowa 2014/68/UE

TÜV NORD Polska Sp. z o.o. posiada status Jednostki Notyfikowanej o numerze 2274 uprawnionej do pełnej realizacji czynności wynikających z dyrektywy 2014/68/UE.

Oficjalny zakres notyfikacji można znaleźć na stronie NANDO:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.nb&refe_cd=NANDO_INPUT_179881 rel="NOFOLLOW"

Urządzenia, które są objęte tą dyrektywą to miedzy innymi:

 • zbiorniki ciśnieniowe
 • kotły parowe
 • wymienniki ciepła
 • rurociągi
 • urządzenia zabezpieczające

W ramach dyrektywy ciśnieniowej możemy przeprowadzać procesy oceny zgodności w następującym zakresie:

 • Moduł A2: Wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana kontrola urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu
 • Moduł B: Badanie typu UE (typ produkcji; typ projektu) 
 • Moduł C2: Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę urządzeń ciśnieniowych w losowych odstępach czasu 
 • Moduł D: Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji
 • Moduł D1: Zapewnienie jakości procesu produkcji
 • Moduł E: Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości urządzeń ciśnieniowych
 • Moduł E1: Zapewnienie jakości kontroli i badania gotowych urządzeń ciśnieniowych
 • Moduł F: Zgodność z typem w oparciu o weryfikację urządzeń ciśnieniowych
 • Moduł G: Zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową
 • Moduł H: Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości
 • Moduł H1: Zgodność oparta na pełnym zapewnieniu jakości oraz badaniu projektu
 • Dopuszczenia materiałów i półwyrobów (PMA, 3.2)
 • Kwalifikowanie technologii wykonywania połączeń nierozłącznych (spajania)
 • Uznanie osób do wykonywania połączeń nierozłącznych.

Zapraszamy do współpracy. Poniżej formularze odpowiednich wniosków o przeprowadzenie oceny zgodności.