MENU
  1. Katsetamine
  2. Tulekatsed
  3. Tulepüsivuskatsed

Ehituskonstruktsioonide tulepüsivuskatsed

Meie katselabor viib läbi järgmiste ehituskonstruktsioonide tulepüsivuskatseid:  

  • Uste tulepüsivus [EVS-EN 1634-1; IMO Res. A.754(18)] 
  • Akende tulepüsivus (EVS-EN 1634-1; EVS-EN 1634-2)
  • Uste ja akende suluste tulepüsivus (EVS-EN 1634-1; EVS-EN 1634-2)
  • Mittekandvate vaheseinte tulepüsivus [EVS-EN 1364-1; IMO Res. A.754(18)]
  • Rippfassaadseinte tulepüsivus (EVS-EN 1364-3; EVS-EN 1364-4)
  • Läbiviikude ja vuukide tulepüsivus (EVS-EN 1366-3; EVS-EN 1366-4)

Katsetulemuste alusel klassifitseerime ning väljastame klassifitseerimisraporti vastavalt standardile EVS-EN 13501-2.

Meie teenuseid kasutatakse materjalide ja toodete testimiseks enne turustamist ning tootearenduseks.

Katseahi vastab standardi EVS-EN 1363-1 nõuetele (Mittekandvate ehitustarindite tulepüsivuse katsestandard EVS-EN 1363-1 kehtestab üldised põhimõtted, kuidas määrata erinevate ehitustarindite tulepüsivust standardtulekahju tingimustes). Vajadusel rakendatakse ka standardis EVS-EN 1363-2 toodud täiendavaid protseduure.

Katseobjekt paigaldatakse katseraami normaaltingimustel ja täismõõtudes.

Tulepüsivuskatsed

Küsi meilt pakkumist

Fred Haas

Labori juhataja
Mob. +372 53 09 5962

+372 637 9306

test@tuev-nord.ee

In order to provide you with a pleasant online experience, we use cookies on our website. By expressing your consent at tuev-nord.de you agree to the use of cookies. Further information, e.g. how you can object to the use of cookies at any time, can be found in our data protection and data protection settings.