Tulepüsivuskatsed

Ehituskonstruktsioonide tulepüsivuskatsed

Meie katselabor viib läbi järgmiste ehituskonstruktsioonide tulepüsivuskatseid:  

  • Uste tulepüsivus [EVS-EN 1634-1; IMO Res. A.754(18)] 
  • Akende tulepüsivus (EVS-EN 1634-1; EVS-EN 1634-2)
  • Uste ja akende suluste tulepüsivus (EVS-EN 1634-1; EVS-EN 1634-2)
  • Mittekandvate vaheseinte tulepüsivus [EVS-EN 1364-1; IMO Res. A.754(18)]
  • Rippfassaadseinte tulepüsivus (EVS-EN 1364-3; EVS-EN 1364-4)
  • Läbiviikude ja vuukide tulepüsivus (EVS-EN 1366-3; EVS-EN 1366-4)

Katsetulemuste alusel klassifitseerime ning väljastame klassifitseerimisraporti vastavalt standardile EVS-EN 13501-2.

Meie teenuseid kasutatakse materjalide ja toodete testimiseks enne turustamist ning tootearenduseks.

Katseahi vastab standardi EVS-EN 1363-1 nõuetele (Mittekandvate ehitustarindite tulepüsivuse katsestandard EVS-EN 1363-1 kehtestab üldised põhimõtted, kuidas määrata erinevate ehitustarindite tulepüsivust standardtulekahju tingimustes). Vajadusel rakendatakse ka standardis EVS-EN 1363-2 toodud täiendavaid protseduure.

Katseobjekt paigaldatakse katseraami normaaltingimustel ja täismõõtudes.

Tulepüsivuskatsed

Küsi meilt pakkumist