MENU

Magamisvarustuse komponentide tuletundlikkuse määramine

Magamisvarustuse tuletundlikkus

Katseseade vastab standarditele IMO 2010 FTPC osa 9 ja EVS-EN ISO 12952-1..2. Katse tulemuste alusel saab magamisvarustust klassifitseerida standardi EVS-EN 14533 järgi.

Küsi meilt pakkumist

Peeter Suit

Katselabori ekspert
Mob. +372 53 09 5962

+372 637 9306

test@tuev-nord.ee