Magamisvarustuse komponentide tuletundlikkuse määramine

Magamisvarustuse tuletundlikkus

Katseseade vastab standarditele IMO 2010 FTPC osa 9 ja EVS-EN ISO 12952-1..2. Katse tulemuste alusel saab magamisvarustust klassifitseerida standardi EVS-EN 14533 järgi.

Küsi meilt pakkumist