ISO 45001 og arbejdsmiljøcertificering

Har du spørgsmål eller kommentarer? Kontakt os!

ISO 45001

Sikkerheden på arbejdspladsen er det vigtigste emne for en arbejdsgiver. Ansvaret for sikkerhed og risikostyring, så man kan beskytte folks liv og helbred bør altid komme først. Med et effektivt arbejdsmiljøstyringssystem udfører I som ISO 45001-certificeret virksomhed et systematisk arbejde med arbejdsmiljøet og sikrer dermed jeres medarbejderes helbred og sikkerhed og reducerer samtidigt driftsomkostningerne.

Fordele ved ISO 45001

Øget globalisering gør ISO-standarder stadigt vigtigere, da de skaber tillid internationalt set og bliver til et kraftfuldt værktøj for indkøbere, der f.eks. ønsker at validere arbejdsmiljøarbejdet hos en potentiel eller eksisterende underleverandør. En ISO 45001-certificering bliver således en vigtig faktor med hensyn til omdømme og tillid fra markedet. Med en ISO-certificering fra TÜV NORD har vores kunder en objektiv og respekteret certificering for deres medarbejdere, partnere og kunder. Fordelene er mange, men først og fremmest vil der ikke blive sået tvivl ved jeres certificering.

Gennem en certificering fra TÜV NORD er vores mål at bidrage med følgende:

 • Udvikling hen mod et bæredygtigt og omkostningseffektivt arbejdsmiljøarbejde
 • Identifikation af muligheder til forbedring
 • Reducerede omkostninger gennem lavere sygefravær og mindsket produktionstab
 • Verificering af, at I følger love og regler for arbejdsmiljøet
 • Enkel at integrere med andre styringssystemer, som f.eks ISO 9001 og ISO 14001
 • Øget tilfredshed blandt kunder og medarbejdere
 • Styrk jeres brand og gør jer mere attraktiv som arbejdsgiver
 • Global anerkendelse og sammenlignelighed

Hvad er ISO 45001?

ISO 45001 – en struktur for arbejdsmiljøanliggender. Globalt sker der omkring 6.300 arbejdsrelaterede dødsfald hver eneste dag, og næsten 2,3 mio. mennesker dør på arbejdet hvert eneste år. Danmark? er et af de lande i verden, hvor antallet af arbejdsulykker er lavest, men desværre ser vi for tiden en negativ tendens i det psyko-sociale arbejdsmiljø. Ifølge undersøgelser er ca. 40 % af kvalitetsmanglerne i Danmark? inden for service- og industrivirksomhederne af arbejdsmiljørelateret karakter. ISO 45001 er af ISO blevet videreudviklet fra OSHAS 18001 for at reducere antallet af arbejdsrelaterede ulykker og reducere psyko-socialt dårligt helbred ved at hjælpe organisationer med at skabe en struktur til at opdage, fjerne eller minimere risici for ulykker og dårligt helbred, øge sikkerheden og trivslen og skabe bedre arbejdsvilkår.

Krav i ISO 45001

Siden 2018 har ISO 45001:2018 erstattet den tidligere standard OHSAS 18001 som standard for arbejdsmiljø. Forskellen mellem OHSAS 18001 og ISO 45001 består delvist af en ændret struktur med standardiseret nummerering og navngivning af klausuler og overskrifter, og denne "High Level Structure" giver store forenklinger og muligheder for at drage fordel af et integreret ledelsessystem (IMS) inklusive både kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljømæssige anliggender.
Som ISO 45001:2018-certificeret virksomhed skal jeres organisation også inkludere jeres underleverandørers arbejde og diskutere, hvordan I kan udvikle jer og blive mere effektiv inden for jeres område. ISO 45001 er velegnet til alle brancher, offentlige eller private sektorer og er velegnet til organisationer i alle størrelser. 

Standarden består på nuværende tidspunkt af 10 hovedkapitler og behandler bl.a. følgende:

 • Krav og forventninger i virksomheden
 • Ledelse, engagement og deltagelse fra organisationen
 • Kortlægning af farer, risici og muligheder
 • Forudsætninger for implementering af et styringssystem
 • Hvordan man tager sit styringssystem i brug
 • Evaluering af præstationer
 • Hvordan man opnår forbedringer

 

Kontakt Jens!

Brug for hjælp i svejsning tekniske spørgsmål? Kontakt mig og jeg vil hjælpe dig snart!

Jens Bo KristiansenLead auditor 1090, 3834, 9001 og 14001

Tel.: +45 22 75 06 15
jkristiansen@tuv-nord.com