POZOR! Změna v podmínkách pro uvádění výrobků na trh UK a Severního Irska

Dne 24.08.2021 došlo ke změně v povinnosti označovat zařízení určená pro umístění na UK trh značkou shody UKCA.

Dne 24.08.2021 došlo ke změně v povinnosti označovat zařízení určená pro umístění na UK trh značkou shody UKCA.

Termín této povinnosti byl prodloužen o 12 měsíců a stále až do 31.12.2022 mohou být zařízení dodávána na UK trh označena pouze značkou shody CE.

Tzn., že oproti původní informaci, uvedené na našich stránkách, platí pro dodávání tlakových zařízení na trh UK nově následující:

1)    Označení CE lze na přechodné období do 31.12.2022 na britském trhu používat i nadále.
       To znamená, že pro britský trh je stále možné posouzení shody oznámenými subjekty EU (např. TÜV NORD Czech 1221), a to bez jakéhokoliv omezení.
       Již je také možné označení UKCA.
       Toto označení UKCA je však možné aplikovat pouze po posouzení/schválení schváleným orgánem UK.

2)    Od 01.01.2023 nahradí označení CE označení UKCA. Posuzování shody, resp. schvalování, je poté možné pouze u schváleného orgánu UK.

3)    Od 01.01.2021 u výrobků z UK dodávaných na trh EU musí být posouzení shody provedeno oznámeným subjektem EU.
       Britské orgány od 01.01.2021 již nemohou provádět posuzování shody výrobků dodávaných na trh EU (výjimka: Severní Irsko).

 Níže uvedená tabulka částečně ilustruje výše uvedené body:

Uvedení zboží
na trh UK

Zboží uváděné na trh UK
do
31.12.2022

Označení
CE nebo UKCA

Zboží uváděné na trh UK

od 01.01.2023

Označení
UKCA

Uvedení způsobilého zboží Severního Irska na trh ve Velké Británii

(neomezený přístup)

Způsobilé zboží Severního Irska uváděné na trh UK pod neomezeným přístupem

Označení
CE nebo CE a UKNI

 

Kompletní informace naleznete zde.  

 

 

Kontakt:

Libor Laňka, llanka@tuev-nord.cz, +420 606 690 216

Ing. David Duba, duba@tuev-nord.cz, +420 606 690 209