Informace o stávajících podmínkách k uvádění výrobků na trh UK a Severního Irska od 01.01.2021

Informace o stávajících podmínkách k uvádění výrobků na trh na území Spojeného království Velké Británie (UK) a Severního Irska od 01.01.2021

Od 1. ledna 2021 EU a UK představují dva samostatné regulační a právní prostory. K tomuto datu končí celní unie a volný obchod v rámci jednotného trhu EU.

Všechny výrobky vyvážené z EU do UK musí splňovat požadavky na umisťování na trh dle místních předpisů a pravidel, a naopak.

Avšak následuje přechodné období, které umožní vyjasnit postup posuzování shody vybraných zařízení a uklidnit situaci s exportem do UK. Přechodné období bylo také umožněno i proto, že v současnosti v UK nadále platí legislativa EU, neboť během svého členství přenesla UK unijní požadavky do všech svých předpisů. Ale postupem času se bude právní řád UK měnit, a začne se odchylovat od legislativy EU.

 

Pro dodávání tlakových zařízení na trh UK platí následující:

1)    Označení CE lze na přechodném období do 31.12.2021 na britském trhu používat i nadále. To znamená, že pro britský trh je stále možné posouzení shody oznámenými subjekty EU (např. TN Czech 1221) a to bez jakéhokoliv omezení. Již je také možné označení UKCA. Toto označení UKCA je však možné aplikovat pouze po posouzení/schválení schváleným orgánem UK.

2)    Od 01.01.2022 nahradí označení CE označení UKCA. Posuzování shody, resp. schvalování, je poté možné pouze u schváleného orgánu UK.

3)    Od 01.01.2021 u výrobků z UK dodávaných na trh EU musí být posouzení shody provedeno oznámeným subjektem EU. Britské orgány od 01.01.2021 již nemohou provádět posuzování shody výrobků dodávaných na trh EU (výjimka: Severní Irsko).

 

Níže uvedená tabulka částečně ilustruje výše uvedené body:

Uvedení zboží

na trh UK

Zboží uváděné na trh UK

do 31.12.2021

Označení
CE nebo UKCA

Zboží uváděné na trh UK

od 01.01.2022

Označení
UKCA

Uvedení způsobilého zboží Severního Irska na trh ve Velké Británii

(neomezený přístup)

Způsobilé zboží Severního Irska uváděné na trh UK pod neomezeným přístupem

Označení
CE nebo CE a UKNI

 

Naše společnost TÜV NORD Czech, s.r.o., má, v rámci skupiny TÜV NORD, sesterskou organizaci TÜV UK Ltd., se kterou má úzké vazby, které samozřejmě budou i nadále udržovány. Ze strany TÜV NORD tedy bude zajištěna plná podpora nejenom v této záležitosti. 

Naše kontaktní osoby k danému tématu:

 

Ing. David Duba

Šumavská 15, 602 00 Brno

Tel.: +420 543 213 148-9

Mob: +420 606 690 209

E-mail: duba@tuev-nord.cz

 

Libor Laňka

Pražská tř. 155, 500 04 Hradec Králové

Tel.: +420 495 822 363

Mob: +420 606 690 216

E-mail: llanka@tuev-nord.cz

 

Věříme, že tyto informace jsou pro Vás užitečné a těšíme se na další spolupráci.