Nově nabízíme certifikaci systému ochrany osobních údajů podle ISO/IEC 27701

Základní ambicí certifikovatelné "nástavby" ISO/IEC 27001 je rozšíření stávajícího systému řízení bezpečnosti informací o řídicí prvky specifické pro ochranu osobních údajů a vytvoření systému pro efektivní ochranu soukromí v rámci organizace.

Již druhý rokem je pro zájemce k dispozici norma ISO/IEC 27701: 2019 pro řízení ochrany osobních údajů.

Cílem normy je rozšířit stávající systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001 o další požadavky na zavedení, implementaci, udržování a neustálé zlepšování systému managementu ochrany osobních údajů (Privacy Information Management System – PIMS). Standard nastiňuje rámec požadavků pro správce a zpracovatele personifikovaných informací (Personally Identifiable Information – PII) za účelem snížení rizika narušení práv jednotlivců na soukromí. 

ISO/IEC 27701 má být certifikovatelným rozšířením certifikací ISO/IEC 27001.
Jinými slovy, organizace, které plánují usilovat o certifikaci ISO/IEC 27701, budou také muset mít certifikaci ISO/IEC 27001.

TÜV NORD tedy může nabídnout svým zákazníkům rozšíření stávající akreditované certifikace systému ISMS i o požadavky ISO/IEC 27701, a nabídnout tak alternativu pro neakreditovanou certifikaci dosud používané BS 10012.

Jaké jsou hlavní výhody, čtěte zde.

Více informací Vám rádi poskytneme na: saroch@tuev-nord.cz, +420 602 664 895