MENU

Bezpečnost jaderných elektráren je pro nás prioritou

Co je základem činností TÜV NORD Czech v jaderné energetice? Co všechno jsou odborníci schopni nabídnout dodavatelům do jaderných elektráren? V čem vidí největší potenciál či jaké nové služby začal TÜV NORD Czech v roce 2020 nabízet? Rozhovor s jednatelem společnosti čtěte zde...

TÜV NORD Czech patří dlouhodobě mezi přední autorizované osoby (dále jen AO) v oblasti posuzování shody vybraných zařízení, jejich částí a materiálů (dále jen VZ) v jaderné energetice.

Od roku 2005 je dokonce bez přerušení koordinující osobou ostatních AO. Její inspektoři se podílí na tvorbě legislativy v jaderné energetice a jsou navrhovateli téměř všech doporučených postupů pro jednotné posuzování shody VZ.

Patří mezi významné partnery společnosti ČEZ. Jako AO 248 provádí činnosti jak na lokalitách jaderných elektráren Temelín a Dukovany, tak u výrobců VZ.

Od roku 2012 je jejím jednatelem Ing. Jan Weinfurt.

 

Co je základem činností TÜV NORD Czech v jaderné energetice? Co všechno jsou odborníci schopni nabídnout dodavatelům do jaderných elektráren? V čem vidí největší potenciál či jaké nové služby začal TÜV NORD Czech v roce 2020 nabízet? Rozhovor s jednatelem společnosti čtěte zde:

 

To se asi dobře poslouchá mít takové postavení…

Všechno je to o lidech a my máme neuvěřitelnou skupinu odborníků, z nichž řada zažila samotnou výstavbu jaderné elektrárny, mnozí v nich roky pracovali, či je kontrolovali na straně orgánů státního odborného dozoru. V našich řadách máme dokonce zákládajícího člena Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, který se podílel na tvorbě Atomového zákona - první české legislativní normě v této oblasti. A od nich získávají zkušenosti další a další. Dnes už máme takových odborníků přes 20, a to se bavíme o kmenových zaměstnancích. Tato skupina  se samozřejmě dál rozšiřuje v podobě externích spolupracovníků. Díky nim se pak dostáváme i do takových oblastí, do kterých by nás dříve ani nenapadlo „vstoupit“.

 

A co je základem Vašich činností v jaderné energetice?

Vše, k čemu máme od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ) udělenu autorizaci, což je kompetence k provádění posouzení shody (jako AO 248) VZ a dalších činností, jako například odsouhlasování pracovníků (provádějících tepelné zpracování částí tlakového zařízení, nerozebíratelné spoje, nedestruktivní kontroly nerozebíratelných spojů a svářečský dozor, kontrolní svarové spoje), odsouhlasování technologických postupů provedení nerozebíratelných spojů, dohled nad prováděním kontrolních svarových spojů podle prováděcí vyhlášky č. 358/2016 Sb. (jeden z prováděcích předpisů atomového zákona) atd.

Hlavním cílem všech našich nezávislých inspekčních činností je nekompromisní postoj k zajištění bezpečnosti a dlouhodobé udržitelnosti kvality na jaderných elektrárnách. V tom se absolutně shodujeme i s držitelem povolení pro jejich provoz v ČR, společností ČEZ. Ta navíc - právě pro zajištění vysoké odbornosti svářečů a NDT personálu (nejen pro dodavatele do jaderných elektráren) - otevřela v loňském roce nové Tréninkové a realizační centrum Temelín (TaRC), které z mého pohledu patří mezi jedno z nejmoderněji vybavených školicích středisek u nás. My pak, podobně jako u ostatních uznaných školicích a zkušebních středisek, zajišťujeme dohled nad dodržováním zavedených systémů, a poskytujeme součinnost při zkoušení vedoucí k certifikaci tohoto personálu.

 

Co všechno jste schopni zajistit pro dodavatele do jaderných elektráren?

Kromě činností AO 248, o kterých už jsem mluvil, nabízíme celou řadu inspekčních činností, posouzení a osvědčování způsobilosti výrobců podle konkrétního rozsahu výroby, podle související právní legislativy a podle používaných technických předpisů.

Dále zkušební činnosti naší akreditované laboratoře, ve které testujeme kovové materiály pro použití v jaderné energetice a provádíme nedestruktivní kontroly v širokém rozsahu.

Expertní činnosti třetí strany, která nezávisle posoudí stávající praxi nebo nově zaváděné postupy a metodiky, a to jak v  tradičních odborných činnostech TÜV NORD Czech (materiály, nedestruktivní testování, svařování, tlaková zařízení, strojní zařízení), tak i v činnostech daleko širšího rozsahu (licenční postupy, podrobné informace o legislativě, zahraniční předpisy a doporučení, dobrá praxe apod.).

Naše velká výhoda je, že známe výrobní potenciál České republiky a můžeme nabídnout pomoc při orientaci ve výrobní základně pro jaderný průmysl.

Nesmím zapomenout ani na to, že jsme autoritou i v oblasti systémů managementu, a to nejen pro známé kriteriální normy jako je například EN ISO 9001, ale i ty, které se týkají speciálních požadavků pro jaderný průmysl a navazující dodavatelský řetězec (vyhláška SÚJB 408/2016 Sb.).

 

V čem vidí TÜV NORD Czech největší potenciál a do jakých oblastí v jaderné energetice plánuje investovat?

Aktuálně je pro nás nejdůležitější uspokojit poptávku po službách našich akreditovaných Laboratoří a zkušeben Brno, tedy čeká nás modernizace a rozšíření. Plánujeme  zvýšení našich kapacit nejen v mechanické zkušebně, ale i metalografické laboratoři a laboratoři analytické chemie, které jsou vytíženy pro materiálovou analýzu. Abych byl přesný…pro prověřování vlastností hutních polotovarů i výrobků určených pro jaderné elektrárny a jejich porovnání s technickými specifikacemi.  Laboratoře aktuálně „jedou“ na 100% - pokud je potřeba, i během víkendů a státních svátků, za což mým kolegům patří velké díky. Jaderná energetika má totiž svá specifika a mezi ně patří právě i to, že nic nepočká. Jak s oblibou říká náš obchodní ředitel, telefony je třeba brát 24 hodin denně - 7 dní v týdnu.

 

Jsou oblasti, kterým se v jaderné energetice vyhýbáte?

Vždy jsme se snažili vyhovět téměř jakýmkoli požadavkům, pokud ne vlastními silami, pak prostřednictvím našich kolegů v zahraničí. Právě poptávky, se kterými jsme se poslední dobou setkávali častěji, nás donutily vstoupit do nové oblasti, které jsme se „vyhýbali celkem dlouho“, a tou je oblast elektro.
A zase jsme u bezpečnosti: to, co se týká hutních materiálů, týká se i kabeláží a dalších elektrických instalací a zařízení. TÜV NORD Czech tak dnes umí nabídnout i služby od posouzení celého systému elektrického napájení a systému uzemnění, přes dozorové inspekce, revize konstrukčních dokumentů až po periodické prohlídky a zkoušky na místě. Samozřejmě pokud se jedná o problematiku, u které nejsme schopni garantovat stoprocentní kvalitu, pak v těchto případech se o takové výzvy neucházíme a přemýšlíme, jak do budoucna tyto výzvy zajistit.

 

Mgr. Ladislava Kadlčíková (Marketing & PR), kadlcikova@tuev-nord.cz, +420 724 454 615

 

Bližší informace o službách v oblasti jaderné energetiky naleznete zde.